29. Cüz

  Nüzul SırasıCüzSayfaSure
  77 29561MÜLK (67)
 • 28. Cüz
 • 30. Cüz
 • بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  تَبَارَكَ الَّذى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ

  (1) tebarekelleziy biyedihilmülkü ve huve ‘ala kulli şey’in kadirun
  (Allah) ne mübarektir mülkü (kudret) elinde (tutan) o, her şeye kadirdir

  1. tebâreke : mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
  2. ellezî : o ki, o
  3. bi yedi-hi : onun elinde, kudretinde
  4. el mulku : mülk, idare
  5. ve huve : ve o
  6. alâ kulli şey’in : herşeye
  7. kadîrun : kaadir, gücü yeten

  ٢

  اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ

  (2) elleziy halekal mevte velhayate liyebluveküm eyyuküm ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru
  O ki, yaratmıştır ölümü ve hayatı sizi imtihan etmek için hanginizin ameli daha güzeldir (diye) o güçlüdür, bağışlayandır

  1. ellezî : o ki, o
  2. halaka : yarattı
  3. el mevte : ölüm
  4. ve el hayâte : ve hayat
  5. li yebluve-kum : sizi imtihan etmek için
  6. eyyu-kum : sizin hanginiz, hanginiz
  7. ahsenu : daha güzel, en güzel
  8. amelen : amel
  9. ve huve : ve o
  10. el azîzu : azîz
  11. el gafûru : gafûr, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren

  ٣

  اَلَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَموَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرى فى خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ

  (3) elleziy haleka seb’a semavatin tibakan ma tera fi halkirrahmani min tefavutin ferci’ilbasare hel tera min futurin
  O ki, yaratmıştır yedi kat gökleri Rahmanın yarattıklarında göremezsin hiçbir düzensizlik haydi çevir gözünü bir çatlak görebilir misin?

  1. ellezî : o ki, o
  2. halaka : yarattı
  3. seb’a : yedi
  4. semâvâtin : semalar, gök katları
  5. tibâkan : tabakalar halinde, kat kat
  6. mâ terâ : göremezsin
  7. : içinde, de
  8. halkı : yaratış, yaratma
  9. er rahmâni : rahmân
  10. min tefâvutin : bir uyumsuzluk, düzensizlik
  11. fe : öyleyse, haydi
  12. irciı : çevir, döndür
  13. el basara : bakış
  14. hel : var mı, mi
  15. terâ : görüyorsun
  16. min futûrin : bir yarık, bir çatlak

  ٤

  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِءًا وَهُوَ حَسيرٌ

  (4) summerci’ilbasare kerreteyni yenkalib ileykel besaru hasien ve huve hasirun
  Sonra gözünü bir defa daha çevir sana dönecektir o göz hayret ve şaşkınlık içinde, yorgun ve hakir olarak

  1. summe : sonra
  2. irciı : çevir, döndür
  3. el basara : bakış
  4. kerreteyni : iki kere, iki defa, defalarca
  5. yenkalib : döner
  6. ileyke : sana
  7. el basaru : bakış
  8. hâsien : şaşkın, hayretle, aciz olarak
  9. ve huve : ve o
  10. hasîrun : yorgun, bitkin olarak

  ٥

  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعيرِ

  (5) ve lekad zeyyennes semaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatiyni ve a’tedna lehum’ azabesse’iyri
  Yemin olsun biz süsledik dünya semasını yıldızlarla ve onları atılacak taşlar yaptık şeytanlar için ve (şeytanlar) için hazırladık çılgın ateş azabı

  1. ve lekad : ve andolsun
  2. zeyyennâ : süsledik
  3. es semâe : sema, gökyüzü
  4. ed dunyâ : dünya
  5. bi mesâbîha : lâmbalarla, kandillerle
  6. ve cealnâ-hâ : ve biz onu kıldık
  7. rucûmen : taşlar
  8. li : için
  9. eş şeyâtîni : şeytanlar
  10. ve a’tednâ : ve biz hazırladık
  11. lehum : onlar için
  12. azâbe : azap
  13. es saîri : alevli ateş

  ٦

  وَلِلَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِءْسَ الْمَصيرُ

  (6) ve lilleziyne keferu birabbihim’ azabu cehenneme ve bi’selmasiru
  Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı (vardır) o ne fena yerdir

  1. ve li ellezîne : ve onlar için
  2. keferû : inkâr ettiler
  3. bi rabbi-him : onların Rab’leri, kendi Rab’leri
  4. azâbu : azap
  5. cehenneme : cehennem
  6. ve bi’se : ve ne kötü
  7. el masîru : ulaşılan makam, ulaşılan yer, varış yeri

  ٧

  اِذَا اُلْقُوا فيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِىَ تَفُورُ

  (7) iza ulku fiha semi’u leha şehikan ve hiye tefuru
  İçine atıldıkları zaman onun solumasını işitirler o kaynıyordur

  1. izâ : olduğu zaman
  2. ulkû : atıldılar
  3. fî-hâ : onun içine
  4. semiû : işittiler
  5. lehâ : onun
  6. şehîkan : uğultusu, gürlemesi
  7. ve hiye : ve o
  8. tefûru : kaynayan, kaynar halde

  ٨

  تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِىَ فيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذيرٌ

  (8) tekadu temeyyezu minelğayzi kullema ulkiye fiha fevcun seelehum hazenetuha elem yeti’kum nezirun
  Neredeyse infilak edecektir öfkesinden içine her defasında bir bölük atıldıkça, oranın (cehennemin) bekçileri onlara sorar “size uyarıcı gelmedi mi?” (diye)

  1. tekâdu : az kalsın, neredeyse
  2. temeyyezu : çatlayacak, parçalanacak
  3. min el gayzi : öfkeden
  4. kullemâ : her defasında
  5. ulkiye : atılır
  6. fî-hâ : onun içine, oraya
  7. fevcun : bölük, grup
  8. seele-hum : onlara sordu
  9. hazenetu-hâ : onun bekçileri
  10. e : mi
  11. lem ye’ti-kum : size gelmedi
  12. nezîrun : nezir, uyarıcı

  ٩

  قَالُوا بَلى قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فى ضَلَالٍ كَبيرٍ

  (9) kalu bela kad caena nezirun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fi dalalin kebirin
  Evet derler bize hakikaten bir uyarıcı geldi ama biz (onu) yalanladık ve dedik: Allah hiçbir şey indirmemiştir siz ancak çok büyük bir şaşkınlık içindesiniz

  1. kâlû : dediler
  2. belâ : bilâkis, evet
  3. kad : olmuştu
  4. câe-nâ : bize geldi
  5. nezîrun : bir nezir, uyarıcı
  6. fe kezzebnâ : fakat biz yalanladık
  7. ve kulnâ : ve biz dedik
  8. mâ nezzele : indirmedi
  9. allâhu : Allah
  10. min şey’in : bir şey
  11. in (…illâ) : ancak
  12. entum : siz
  13. (in) …illâ : ancak
  14. : içinde
  15. dalâlin : dalâlet
  16. kebîrin : büyük

  ١٠

  وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فى اَصْحَابِ السَّعيرِ

  (10) ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kilu ma kunna fi ashabisse’iri
  Birde (şöyle) derler biz işitir ve akıl eder kimseler olsaydık içinde bulunmazdık! azgın ateşe atılanların

  1. ve kâlû : ve dediler
  2. lev : şâyet, eğer
  3. kunnâ : biz olduk
  4. nesmeu : işitiriz
  5. ev : veya
  6. na’kılu : akıl ederiz
  7. mâ kunnâ : biz olmazdık
  8. : içinde
  9. ashâbi : halkı, ehli
  10. es saîri : alevli ateş

  ١١

  فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِاَصْحَابِ السَّعيرِ

  (11) fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’iri
  Böylece günahlarını itiraf ettiler öyle ise uzak olsun o cehennemliklere!

  1. fe i’terefû : itiraf ettiler
  2. bi zenbi-him : kendi günahlarını
  3. fe : o zaman, artık
  4. suhkan : uzaklaşsın, uzak olsun
  5. li ashâbi : halkına, ehline
  6. es saîri : alevli ateş

  ١٢

  اِنَّ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبيرٌ

  (12) innelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebirun
  Gerçekten korkanlar Rablerinden gıyaben onlar için mağfiret ve büyük bir ecir (vardır)

  1. inne ellezîne : muhakkak ki onlar
  2. yahşevne : huşû duyarlar
  3. rabbe-hum : Rab’lerine
  4. bi el gaybi : gaybda
  5. lehum : onlar için, onlara vardır
  6. magfiretun : mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, bağışlanma
  7. ve ecrun : ve ecir, mükâfat
  8. kebîrun : büyük

  Sayfa:562

  ١٣

  وَاَسِرُّوا قَوْلَكُم اَوِ اجْهَرُوا بِه اِنَّهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

  (13) ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘alimun bizatissudur
  Sözümüzü (ister) gizli tutun ister onu açığa vurun çünkü o, bilir bütün sadrınız olanları

  1. ve esirrû : ve gizleyin
  2. kavle-kum : sözünüz
  3. ev : veya
  4. icherû : açıklayın, cehri olarak söyleyin
  5. bi-hî : onu
  6. inne-hu : muhakkak ki o
  7. alîmun : en iyi bilen
  8. bi zâti : sahip, de olan
  9. es sudûri : sadırlar, sineler, göğüsler, gönüller

  ١٤

  اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ

  (14) ela ya’lemu men haleka ve huvelletifulhabiru
  Hiç yaratan bilmez (olur) mu? o, latiftir, haberdardır

  1. e lâ ya’lemu : bilmez mi
  2. men halaka : yaratan kimse
  3. ve huve : ve o
  4. el latîfu : lâtif
  5. el habîru : habîrdir, haberdar olandır

  ١٥

  هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

  (15) huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkihi ve ileyhinnuşuru
  O ki sizin için yeri uysal kılmıştır o halde onun omuzlarında yürüyün (Allah’ın) O’nun rızkından yeyin dönüş O’nadır

  1. huve ellezî : ki o …dır
  2. ceale : kıldı
  3. lekum : sizin için
  4. el arda : arz, yeryüzü
  5. zelûlen : zelil, boynu eğik, emre amade
  6. femşû : artık yürüyün
  7. fî menâkibi- hâ : onun omuzlarında, üzerinde (dağlarda, kıyılarda)
  8. ve kulû : ve yeyin
  9. min rizkı-hî : onun rızkından
  10. ve ileyhi : ve ona
  11. en nuşûru : neşir, öldükten sonra tekrar dirilip ayağa kalkma, yeniden var olup huzurunda toplanma

  ١٦

  ءَاَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُورُ

  (16) eemintüm men fissemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru
  Emin mi oldunuz? gökte olanın sizi yere geçirmesinden o zaman yer çalkalanıp duruyor

  1. e emintum : emin mi oldunuz
  2. men : kim, kimse, kişi
  3. fî es semâi : semada, gökyüzünde
  4. en yahsife : (yere) geçirmek
  5. bikum(u) : sizi
  6. el arda : arz, yeryüzü, yer
  7. fe izâ : o zaman olunca
  8. hiye : o
  9. temûru : sarsılır, sallanır

  ١٧

  اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذيرِ

  (17) em emintum men fissemai en yursile ‘aleykum hasiben feseta’lemune keyfe nezir
  Yoksa emin mi oldunuz? gökte olanın, üzerine taş yağdıran (bir rüzgar) göndermesinden ilerde bileceksiniz! benim uyarmam nasıl olurmuş

  1. em : yoksa
  2. emintum : siz emin mi oldunuz
  3. men : kimse
  4. fî es semâi : semada, gökyüzünde
  5. en yursile : göndermek
  6. aleykum : sizin üzerinize
  7. hâsıban : (taş yağdıran) fırtına, kasırga
  8. fe : o zaman
  9. se-ta’lemûne : yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz
  10. keyfe : nasıl
  11. nezîri : benim uyarım, uyarmam

  ١٨

  وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ

  (18) ve lekad kezzebel leziyne min kablihim fekeyfe kane nekir
  Yemin olsun, yalanlamıştı onlardan öncekilerde ama inkar etmek nice olurmuş!

  1. ve lekad : ve andolsun
  2. kezzebe : yalanladı
  3. ellezîne : onlar, olanlar
  4. min kabli-him : onlardan öncekiler
  5. fe : o zaman
  6. keyfe : nasıl
  7. kâne : oldu, idi
  8. nekîri : azabım

  ١٩

  اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَايُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصيرٌ

  (19) evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbidne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikülli şey’in basirun
  Görmüyorlar mı? (uçan) kuşları üstlerinden kanatlarını açıp kapatarak onları tutan ancak rahmandır şüphesiz o, her şeyi görendir

  1. e ve lem yerev ilâ : ve görmüyorlar mı (…a bakmıyorlar mı)
  2. et tayri : kuşlar
  3. fevka-hum : onların üstünde
  4. sâffâtin : sıra sıra süzülenler
  5. ve yakbıdne : ve açıp kapayan, kanat çırpan
  6. mâ yumsiku-hunne : onları (havada) tutmaz (düşmekten alıkoymaz)
  7. illâ er rahmânu : Rahmân’dan başkası
  8. inne-hu : muhakkak ki o
  9. bi kulli şey’in : herşeyi
  10. basîrun : en iyi gören

  ٢٠

  اَمَّنْ هذَا الَّذى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فى غُرُورٍ

  (20) emmen hazellezi hüve cundun leküm yansuruküm min dunirrahmani inilkafirune illa fi gururin
  O kimse kim ki size asker (olup) rahmandan sizi kurtarır? kafirler ancak bir aldanış içindedir

  1. em : yoksa, yahut, veya
  2. men : kim, kimler
  3. hâzâ : bu
  4. ellezî : ki o
  5. huve : o
  6. cundun : ordu, askerler
  7. lekum : size
  8. yansuru-kum : size yardım edecek
  9. min dûni er rahmâni : Rahmân’dan başka
  10. in …(illâ) : sadece
  11. el kâfirûne : kâfirler
  12. (in)… illâ : sadece
  13. : içinde
  14. gurûrin : gurur

  ٢١

  اَمَّنْ هذَا الَّذى يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

  (21) emmen hazel lezi yerzukuküm in emseke rizkahu bel leccu fi ‘utuvvin ve nufurin
  Yahut o, size kim rızık verir? rızkını keserse hayır! direnmektedirler bir azgınlık ve nefret içinde

  1. em : yoksa, veya, ya da
  2. men : kişi, kimse, kim(ler)
  3. hâzâ ellezî : o
  4. yerzuku-kum : rızkınızı
  5. in : eğer
  6. emseke : tuttu, vermedi
  7. rizka-hu : onun rızkı, rızkını
  8. bel : bilâkis, hayır (evet)
  9. leccû : ısrarla devam ettiler
  10. : içinde
  11. utuvvin : taşkınlık, haddi aşma
  12. ve nufûrin : ve uzak durma, nefret

  ٢٢

  اَفَمَنْ يَمْشى مُكِبًّا عَلى وَجْهِه اَهْدى اَمَّنْ يَمْشى سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ

  (22) efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen’ ala siratin mustekimin
  Şimdi yüz üstü sürünen mi? daha doğrudur yoksa düzgünce yürüyen mi? sıratı müstakim üzerinde

  1. e : mi
  2. fe : öyleyse
  3. men : kimse
  4. yemşî : yürür
  5. mukibben : tökezleyen, sürünen
  6. alâ : üzerinde
  7. vechi-hî : yüzü üzerinde, yüzüstü
  8. ehdâ : daha çok hidayete eren
  9. em men : yoksa kim
  10. yemşî : yürür
  11. seviyyen : düzgün (dimdik, seviyeli)
  12. alâ : üzerinde
  13. sırâtın mustekîmin : Sıratı Mustakîm, Allah’a ulaştıran yol

  ٢٣

  قُلْ هُوَ الَّذى اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِْدَةَ قَليلًا مَاتَشْكُرُونَ

  (23) kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumus sem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune
  De ki: sizi yaratan o’dur size veren (o’dur) kulaklar, gözler ve kalpler siz pek az şükrediyorsunuz

  1. kul : de
  2. huve ellezî : o ki
  3. ensee-kum : sizi inşa etti, yoktan yarattı
  4. ve ceale : ve kıldı, yaptı, verdi
  5. lekum(u) : sizin için, size
  6. es sem’a : işitme hassası
  7. ve el ebsâre : ve görme hassası
  8. ve el ef’idete : ve fuad hassası, idrak etme hassası, gönül
  9. kalîlen : az
  10. : ne (kadar)
  11. teşkurûne : şükrediyorsunuz

  ٢٤

  قُلْ هُوَ الَّذى ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

  (24) kul huvelleziy zereekum fil’ardi ve ileyhi tuhşerune
  de ki: o, sizi üretip arza (yayandır) ve o’na toplanacaksınız

  1. kul : de
  2. huve ellezî : o ki
  3. zeree-kum : sizi çoğaltıp yaydı
  4. fî el ardı : arzda, yeryüzünde
  5. ve ileyhi : ve ona
  6. tuhşerûne : haşrolunacaksınız, huzurunda toplanacaksınız

  ٢٥

  وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ

  (25) ve yekulune meta hazelva’du in küntüm sadikine
  Ne zaman? diyorlar bu vaat eğer doğru söyleyenlerdenseniz

  1. ve yekûlûne : derler ki
  2. metâ : ne zaman
  3. hâzâ : bu
  4. el va’du : vaadetmek, söz vermek
  5. in kuntum : idiniz
  6. sâdikîne : sadıklardan

  ٢٦

  قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ

  (26) kul innemel’ilmu ‘indallahi ve innema ene neziyrun mubinun
  De ki: (onun) ilmi ancak Allah’ın yanındadır ben sadece apaçık bir uyarıcıyım

  1. kul : de
  2. innemâ : ancak, sadece
  3. el ilmu : ilim, bilgi
  4. inde allâhi : Allah’ın indinde, yanında
  5. ve innemâ : ve ancak, sadece
  6. ene : ben
  7. nezîrun : uyarıcı
  8. mubînun : apaçık, açıklayan, açıkça bildiren

  Sayfa:563

  ٢٧

  فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سيَتْ وُجُوهُ الَّذينَ كَفَرُوا وَقيلَ هذَا الَّذى كُنْتُمْ بِه تَدَّعُونَ

  (27) felemma reevhu zulfeten si et vucuhulleziyne keferu ve kile hazelleziy küntüm bihi tedde’une
  Nihayet o azabın yaklaştığını gördükleri zaman kafirlerin yüzleri kötüleşir de o şey, azap işte budur, denilir kendisini davet etmekte olduğunuz

  1. fe : fakat
  2. lemmâ : olduğu zaman
  3. reev-hu : onu gördüler
  4. zulfeten : yakın olarak
  5. sîet : karardı
  6. vucûhu : vechler, yüzler
  7. ellezîne : onlar, olanlar
  8. keferû : inkâr ettiler
  9. ve kîle : ve denildi
  10. hâzâ : bu
  11. ellezî : o ki
  12. kuntum : siz oldunuz
  13. bi-hî : onu, kendisini
  14. teddeûne : davet ettiğiniz, acele istediğiniz

  ٢٨

  قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّهُ وَمَنْ مَعِىَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجيرُ الْكَافِرينَ مِنْ عَذَابٍ اَليمٍ

  (28) kul eraeytum in ehleke niyellahu ve men me’iye ev rahimena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin elimin
  De ki: söyleyin bana eğer helak ederse Allah beni ve beraberindekileri yahut bize merhamet ederse kafirleri kim kurtarır? acıklı bir azaptan

  1. kul : de
  2. e : mi
  3. reeytum : siz gördünüz
  4. in : eğer, ise, olsa
  5. ehleke-niye : beni helâk etse
  6. allâhu : Allah
  7. ve men : ve kimse
  8. maiye : benimle beraber
  9. ev : veya
  10. rahime-nâ : bize rahmet etse
  11. fe : o zaman, bundan sonra
  12. men : kim
  13. yucîru : kurtarır
  14. el kâfirîne : kâfirler
  15. min azâbin : azaptan
  16. elîmin : elîm, acı

  ٢٩

  قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ امَنَّا بِه وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلَالٍ مُبينٍ

  (29) kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fi dalalin mubinin
  De ki: O Rahmandır biz O’na iman ettik O’na tevekkül ettik artık siz yakından bileceksiniz kimin açık bir sapıklık içinde (olduğunu)

  1. kul : de
  2. huve : o
  3. er rahmânu : rahmân olan
  4. âmennâ : biz îmân ettik
  5. bi-hî : ona
  6. ve aleyhi : ve ona
  7. tevekkelnâ : biz tevekkül ettik
  8. fe : o zaman, artık
  9. se-ta’lemûne : yakında bileceksiniz
  10. men : kim
  11. huve : o
  12. : içinde, de
  13. dalâlin : dalâlet, sapıklık
  14. mubînin : açık, açıkça, apaçık

  ٣٠

  قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَاْتيكُمْ بِمَاءٍ مَعينٍ

  (30) kul eraeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tikum bimain me’inin
  De ki: söyleyin bana eğer çekilip giderse suyunuz (yerin) derinliğine size kim getirir? bir akarsu

  1. kul : de
  2. e : mi
  3. reeytum : siz gördünüz
  4. in : eğer, şâyet, olsa
  5. asbaha : oldu
  6. mâu-kum : sizin suyunuz
  7. gavren : yerin altına geçme
  8. fe : o zaman
  9. men : kim
  10. ye’tî-kum : size getirir
  11. bi mâin : suyu
  12. maînin : akan, akarsu

  68-KALEM

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

  (1) nun velkalemi ve ma yesturune
  Nun kaleme yemin olsun ve satırlara yazdıklarına

  1. nûn : mukattaa harflerindendir, ilâhi şifredir
  2. ve : andolsun (yemin anlamında “ve”)
  3. el kalemi : ve kaleme
  4. ve mâ : ve şeye, şeylere
  5. yesturûne : satır satır yazıyorlar, satırlar halinde yazıyorlar

  ٢

  مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

  (2) ma ente bini’meti rabbike bimecnunin
  Sen değilsin Rabbinin nimeti sebebi ile mecnun

  1. : değil
  2. ente : sen
  3. bi ni’meti : ni’meti ile, ni’meti sayesinde
  4. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
  5. bi mecnûnin : mecnun

  ٣

  وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ

  (3) ve inne leke leecren gayre memnunin
  Mutlaka sana tükenmez bir ecir (vardır)

  1. ve inne : ve muhakkak ki
  2. leke : senin, senin için
  3. le : mutlaka, elbette
  4. ecren : ecir, mükâfat
  5. gayre : olmayan,
  6. memnûnin : kesilen, devam etmeyen

  ٤

  وَاِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ

  (4) ve inneke le’ala hulukin ‘aziymin
  Gerçekten sen üzerindesin büyük bir ahlak

  1. ve inne-ke : ve muhakkak ki sen
  2. le : gerçekten, elbette, mutlaka
  3. alâ : üzerinde
  4. hulukın : yaratılış (ahlâk)
  5. azîmin : azîm, çok büyük

  ٥

  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ

  (5) fesetubsiru ve yubsirune
  Yakında göreceksin (onlar da) görecekler

  1. fe : o zaman, artık
  2. se- tubsıru : göreceksin
  3. ve yubsırûne : ve onlar görecekler

  ٦

  بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ

  (6) bieyyikumul meftunu
  Hanginizdeymiş o meftunluk

  1. bi eyyikum(u) : sizin hanginiz
  2. el meftûnu : meftun, fitneye uğramış, şaşkın

  ٧

  اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ

  (7) inne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebilihi ve huve a’lemu bi el mühtedin
  Şüphesiz Rabbin, o, en iyi bilendir yolundan sapan kimseleri en iyi bilen O’dur hidayete erenleri de

  1. inne : muhakkak ki
  2. rabbe-ke : senin Rabbin
  3. huve : o
  4. a’lemu : çok iyi bilir
  5. bi men : kim, kimi, kimin
  6. dalle : dalâlette, saptı
  7. an sebîli-hî : onun yolundan, kendi yolundan
  8. ve huve : ve o
  9. a’lemu : çok iyi bilir
  10. bi el muhtedîne : hidayete erenleri (ermiş olanları)

  ٨

  فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ

  (8) fela tuti’ilmukezzibiyne
  Artık sen o yalanlayanlara uyma

  1. fe : artık, öyleyse
  2. lâ tutıı : itaat etme
  3. el mukezzibîne : yalanlacılar, tekzip edenler

  ٩

  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

  (9) veddu lev tudhinu feyudhinune
  Arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın onlar da yumuşak davransınlar

  1. veddû : temenni ettiler (istediler)
  2. lev tudhinu : eğer sen musamaha gösterirsen
  3. fe : o zaman
  4. yudhinûne : onlar müsamaha gösterecekler

  ١٠

  وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهينٍ

  (10) ve la tuti’ kulle hallafin mehini
  Birde uyma çok yemin eden değersize

  1. ve lâ tutı’ : ve itaat etme
  2. kulle : her, hepsi (hiçbiri)
  3. hallâfin : çok yemin edenler
  4. mehînin : bayağı, basit, lüzumsuz, adi

  ١١

  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ

  (11) hemmazin meşşain binemimin
  Gıybetçiye, koğuculuk (peşin)de gezene

  1. hemmâzin : çok ayıplayan, çok çekiştiren, devamlı kusur arayan
  2. meşşâin : dedikodu yapan, gammazlık kastiyle lâf taşıyan
  3. bi nemîmin : (arada götürülüp getirilen) söz, lâf

  ١٢

  مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثيمٍ

  (12) menna’in lilhayri mu’tedin esimin
  Hayrı engelleyen mütecaviz günahkara

  1. mennâın : devamlı men eden
  2. li el hayri : hayrı
  3. mu’tedin : haddi tecavüz eden
  4. esîmin : günahkâr

  ١٣

  عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ

  (13) ‘utullin ba’de zalike zenimin
  Zorba, bundan başka zinadan olana

  1. utullin : zorba, kabadayı, kötülük yapan
  2. ba’de zâlike : bundan sonra (bundan başka)
  3. zenîmin : soysuz, faiz yiyen, günahkâr

  ١٤

  اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنينَ

  (14) en kane za malin ve benine
  Mal sahibi ve oğulları var diye

  1. en kâne : olması
  2. : sahip olma
  3. mâlin : mal, mallar
  4. ve benîne : ve oğullar

  ١٥

  اِذَا تُتْلى عَلَيْهِ ايَاتُنَا قَالَ اَسَاطيرُ الْاَوَّلينَ

  (15) iza tutla aleyhi ayatuna kale esatiyrul evveliyne
  Okunduğu zaman ona ayetlerimiz nakil edilenlerdir dedi evvelkilerden

  1. izâ : olduğu zaman
  2. tutlâ : okundu
  3. aleyhi : ona
  4. âyâtu-nâ : bizim âyetlerimiz
  5. kâle : dedi
  6. esâtîru : (satırlar) masallar
  7. el evvelîne : evvelkiler

  Sayfa: 564

  ١٦

  سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

  (16) senesimuhu ‘alelhurtumi
  Yakında onun burnuna nişan vuracağız

  1. se-nesimu-hu : ona yakında damga basacağız (yakında onu damgalayacağız)
  2. alâ el hurtûmi : hortumu, burnu üzerine

  ١٧

  اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحينَ

  (17) inna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihine
  Gerçekten biz onları imtihan ettik imtihan ettiğimiz gibi bahçe sahiplerini o zaman yemin etmişlerdi onları (meyveleri) mutlaka devşireceklerine sabah olunca

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. belevnâ-hum : onları belâya uğrattık
  3. kemâ : gibi
  4. belevnâ : belâya uğrattık
  5. ashâbe : sahipler
  6. el cenneti : bahçe, bostan
  7. iz : olduğu zaman, olmuştu
  8. aksemû : kasem ettiler, yeminleştiler
  9. le : mutlaka
  10. yasrimu-enne-hâ : onu mutlaka devşirecekler, mahsulü toplayacaklar
  11. musbihîne : sabah vakti, sabah erken

  ١٨

  وَلَا يَسْتَثْنُونَ

  (18) ve la yestesnune
  Nimeti (Allah’tan) bilmediler

  1. ve : ve
  2. lâ yestesnûne : istisna yapmıyorlar

  ١٩

  فَطَافَ عَلَيْهَا طَاءِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَاءِمُونَ

  (19) fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune
  Onu dolaşıverdi Rabbin tarafından bir dolaşan onlar uyurlarken

  1. fe : fakat
  2. tâfe : dolaştı
  3. aleyhâ : onun üzerinde
  4. tâifun : tayfun, kasırga, afet
  5. min rabbi-ke : rabbinizden, rabbiniz tarafından
  6. ve hum nâimûne : ve onlar uyuyorlar

  ٢٠

  فَاَصْبَحَتْ كَالصَّريمِ

  (20) feasbehat kessarimi
  Böylece (o bahçe) devşirilmiş gibi olmuştu

  1. fe : böylece
  2. asbahat : oldu
  3. ke : gibi
  4. es sarîmi : simsiyah, kara toprak

  ٢١

  فَتَنَادَوْا مُصْبِحينَ

  (21) fetenadev musbihiyne
  Birbirlerine seslendiler sabahleyin

  1. fe : sonra, nihayet
  2. tenâdev : birbirlerine nida ettiler, seslendiler
  3. musbihîne : sabah olunca

  ٢٢

  اَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمينَ

  (22) eniğdu ala harsikum in kuntum sarimine
  “Haydi erkenden gidin!” ekin(leri)nizi sökecekseniz

  1. en ıgdû : erkenden gitmek, gitmek
  2. alâ : üzere, …e
  3. harsi-kum : tarlanız
  4. in : eğer
  5. kuntum : siz iseniz
  6. sârımîne : devşiriciler, devşirecek olanlar

  ٢٣

  فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ

  (23) fentaleku ve hum yetehafetune
  Hemen gittiler onlar aralarında konuşuyorlardı

  1. fe : bundan sonra
  2. intalekû : ayrıldılar
  3. ve : ve
  4. hum : onlar
  5. yetehâfetûne : gizli gizli konuşuyorlar

  ٢٤

  اَنْ لَايَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ

  (24) en la yedhulennehel yevme ‘aleykum miskiynun
  Bahçeye sakın girmesin (diyorlardı) bugün bir yoksul beraberinizde

  1. en : olmak
  2. lâ yedhule-enne-hâ : sakın oraya girmesin
  3. el yevme : bugün
  4. aleykum : size, sizin yanınıza
  5. miskînun : miskin, yoksul, fakir

  ٢٥

  وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قَادِرينَ

  (25) ve ğadev’ ala hardin kadiriyne
  Erkenden gittiler mahrum etmeye kadirlenmiş (gibi)

  1. ve : ve
  2. gadev : sabah erkenden gittiler
  3. alâ : üzere
  4. hardin : men etmek, mahrum etmek kasti
  5. kâdirîne : kaadir olanlar, gücü yetenler

  ٢٦

  فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ

  (26) felemma reevha kalu inna ledallune
  Vaktaki bahçeyi gördüklerinde dediler ki gerçekten biz şaşırmış olmalıyız

  1. fe lemmâ : fakat olduğu zaman
  2. reev-hâ : onu gördüler
  3. kâlû : dediler
  4. innâ : muhakkak biz
  5. le : gerçekten
  6. ed dâllûne : dalâlette olan kimseler, sapıklar, doğru yolu kaybedenler

  ٢٧

  بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

  (27) bel nahnu mahrumune
  Hayır! biz mahrum olduk

  1. bel : bilâkis, aksine, hayır
  2. nahnu : biz
  3. mahrûmûne : mahrum olan kimseler

  ٢٨

  قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

  (28) kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune
  En insaflıları dedi size ben demedim mi? keşke tesbih çekenlerden olsaydık

  1. kâle : dedi
  2. evsatu-hum : onların en makul düşüneni (aklı başında olanı)
  3. e lem ekul : ben demedim mi
  4. lekum : size
  5. lev : eğer, olsa, keşke olsaydı
  6. lâ tusebbihûne : tespih etmiyorsunuz

  ٢٩

  قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمينَ

  (29) kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne
  Dediler ey Rabbimiz (seni) tenzih ederiz gerçekten biz zalimlerdenmişiz

  1. kâlû : dediler
  2. subhâne : sübhan, yüce, mutlak kaadir, herşeyden münezzeh
  3. rabbi-nâ : Rabbimiz
  4. in-nâ : muhakkak ki biz
  5. kun-nâ : biz olduk
  6. zâlimîne : zalimler, zalim kimseler

  ٣٠

  فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ

  (30) feakbele ba’duhum ‘ala ba’din yetelavemune
  Sonra dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar

  1. fe : bunun üzerine
  2. akbele : birbirlerine mukabele ettiler, karşılık verdiler
  3. ba’du-hum : onların bazısı
  4. alâ ba’dın : bazısına, diğerlerine
  5. (ba’du-hum alâ ba’din) : birbirlerine
  6. yetelâvemûne : karşılıklı levmediyorlar, kınıyorlar

  ٣١

  قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغينَ

  (31) kalu ya veylena inna kunna tağiyne
  Dediler ki: yazıklar olsun bize bizler gerçekten azgınlardanmışız

  1. kâlû : dediler
  2. yâ veyle-nâ : yazıklar olsun bize
  3. in-nâ : muhakkak ki biz
  4. kun-nâ : biz olduk
  5. tâgîne : haddi aşan kimseler

  ٣٢

  عَسى رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا اِلى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

  (32) ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağibune
  Umulur ki Rabbimiz onun yerine bize daha hayırlısını verir kesinlikle biz Rabbimize rağbet edicileriz

  1. asâ : umulur
  2. rabbu-nâ : Rabbimiz
  3. en yubdile-nâ : bize onun yerine bedel olarak vermesi
  4. hayren : daha hayırlı
  5. min-hâ : ondan
  6. innâ : muhakkak ki biz
  7. ilâ rabbi-nâ : Rabbimize
  8. râgıbûne : rağbet eden kimseleriz

  ٣٣

  كَذلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

  (33) kezalikel’azabu ve le’azabul’ahireti ekberu lev kanu ya’lemune
  İşte bu (dünyada ki) azap ahiret azabından elbette daha büyüktür eğer bilmiş olursanız

  1. kezâlike : işte böyle
  2. el azâbu : azap
  3. ve le : ve elbette
  4. azâbu : azap
  5. el âhıreti : ahiret
  6. ekberu : daha büyük
  7. lev : şâyet, ise, keşke
  8. kânû : oldular, idiler
  9. ya’lemûne : biliyorlar

  ٣٤

  اِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيمِ

  (34) inne lilmuttekiyne’ inde rabbihim cennatin ne’iymi
  Mutlaka takva sahipleri için Rableri katında naim cennetleri (vardır)

  1. inne : muhakkak
  2. li el muttekîne : muttakiler için vardır
  3. inde : yanında
  4. rabbi-him : onların Rab’leri
  5. cennâti : cennetler
  6. en naîmi : naîm

  ٣٥

  اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ

  (35) efenec’alul muslimiyne kelmucrimiyne
  Biz hiç, tutar mıyız? müslümanlarla mücrimleri bir

  1. e : mi
  2. fe : artık, öyleyse, işte böyle
  3. nec’alu : biz kılarız, yaparız
  4. el muslimîne : müslümanlar, teslim olanlar
  5. ke : gibi
  6. el mucrimîne : mücrimler, günahkâr olanlar

  ٣٦

  مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

  (36) ma lekum keyfe tahkumune
  Ne oluyor size? nasıl hüküm veriyorsunuz?

  1. : ne
  2. lekum : size
  3. keyfe : nasıl
  4. tahkumûne : hüküm veriyorsunuz

  ٣٧

  اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ

  (37) emlekum kitabun fihi tedrusune
  Yoksa sizin için bir kitap (var da) ondan mı okuyorsunuz

  1. em : yoksa
  2. lekum : sizin var
  3. kitâbun : kitap
  4. fî-hi : onda, onun içinde
  5. tedrusûne : ders okuyorsunuz

  ٣٨

  اِنَّ لَكُمْ فيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

  (38) inne lekum fihu lema tehayyerune
  Sizin için kesin onda beğenip seçtiğiniz her şeyin (olduğu mu yazılı?)

  1. inne : muhakkak, gerçekten
  2. lekum : sizin için, sizin
  3. fî-hi : onda, onun içinde
  4. le : elbette, mutlaka
  5. : şey, şeyler
  6. tehayyerûne : siz tahayyer ediyorsunuz, beğenip seçiyorsunuz

  ٣٩

  اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ

  (39) em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkiyameti inne lekum lema tahkumune
  Yoksa sizin için üzerimizde yeminler mi (var?) kıyamet gününe kadar sürecek sizin için mutlaka siz neye hükmederseniz (öyle mi olacak?)

  1. em : yoksa
  2. lekum : sizin için, sizin
  3. eymânun : yeminler
  4. aleynâ : üzerimizde
  5. bâligatun : erişir, sürer
  6. ilâ yevmi el kıyâmeti : kıyâmet gününe kadar
  7. inne : muhakkak
  8. lekum : sizin için, sizin
  9. le : mutlaka
  10. : şey, ne
  11. tahkumûne : siz hüküm veriyorsunuz

  ٤٠

  سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعيمٌ

  (40) selhum eyyuhum bizalike ze’iymun
  Onlara sor, içlerinden hangisi buna kefil olacak?

  1. sel : sor
  2. hum : onlara
  3. eyyu-hum : onların hangisi
  4. bi zâlike : bunu
  5. zeîmun : garanti verir, savunur, savunucusudur

  ٤١

  اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاْتُوا بِشُرَكَاءِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقينَ

  (41) emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikiyne
  Yoksa onların ortakları mı (var) onlar ortaklarını hemen getirsinler eğer doğru söyleyenler iseler

  1. em : yoksa, veya
  2. lehum : onların var
  3. şurekâu : ortaklar
  4. fe : şu halde, öyleyse
  5. el ye’tû bi : getirsinler
  6. şurekâi-him : onların ortakları, ortaklarını
  7. in : eğer, ise
  8. kânû : oldular, idiler
  9. sâdikîne : sadıklar, doğru sözlü kimseler, doğru söyleyenler

  ٤٢

  يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطيعُونَ

  (42) yevme yukşefu ‘an sakin ve yud’avne ilessucudi fela yestetiy’une
  O gün paçaları sıvanır secdeye davet olunurlar fakat güçleri yetmez

  1. yevme : gün
  2. yukşefu : açılır, açığa çıkar (sırlar) giderilir
  3. an sâkın : perde, sırlar, gerçekler
  4. ve yud’avne : ve davet edilirler
  5. ilâ es sucûdi : secde etmeye
  6. fe : artık, fakat
  7. lâ yestetîûne : muktedir olamazlar, güçleri yetmez

  Sayfa:565

  ٤٣

  خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

  (43) haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zilletun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve hum salimune
  Gözleri (öne) düşmüş kendilerini bir zillet sarmıştır gerçekten davet olunuyorlardı secdede onlar sağ salimler iken

  1. hâşiaten : korkudan ürpermiş halde
  2. ebsâru-hum : onların bakışları, gözleri
  3. terheku-hum : onları kaplar, bürür
  4. zilletun : zillet
  5. ve kad : ve olmuştu
  6. kânû : oldular, idiler
  7. yud’avne : davet edilirler
  8. ilâ es sucûdi : secdelere, secde etmeye
  9. ve hum : ve onlar
  10. sâlimûne : salim, sağlam, selâmette

  ٤٤

  فَذَرْنى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

  (44) fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune
  O halde bana bırak bu sözü yalan sayan kimseyi onları yavaş yavaş yaklaştıracağız bilmedikleri yönden (azaba)

  1. fe : o zaman, artık
  2. zer-nî : bana bırak, ilgilenme
  3. ve men : ve kimse
  4. yukezzibu : yalanlıyor
  5. bi hâzâ : bunu
  6. el hadîsi : söz
  7. se-nestedricu-hum : tedricen (derece derece), yavaş yavaş (azaba) yaklaştıracağız
  8. min haysu : yerden
  9. lâ ya’lemûne : bilmiyorlar

  ٤٥

  وَاُمْلى لَهُمْ اِنَّ كَيْدى مَتينٌ

  (45) ve umliy lehum inne keydiy metinun
  Ben onlara mühlet veririm çünkü benim mekrim sağlamdır

  1. ve umlî : ve ben mühlet, süre, zaman veriyorum
  2. lehum : onlara
  3. inne : muhakkak ki
  4. keydî : benim tuzağım
  5. metînun : metin, sağlam, çok kuvvetli

  ٤٦

  اَمْ تَسَْلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ

  (46) em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune
  Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar o borçtan dolayı eziliyorlar mı?

  1. em : veya, yoksa mı
  2. tes’elu-hum : sen onlardan istiyorsun
  3. ecren : bir ücret
  4. fe : o zaman
  5. hum : onlar
  6. min magremin : maddî bir borçtan
  7. muskalûne : sakil, ağır olan bir yükü ödemekle mükellef olanlar, borç altında olanlar

  ٤٧

  اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

  (47) em ‘indehumulğaybu fehum yektubune
  Yoksa gaib yanlarından da, onlar mı yazıyorlar?

  1. em : veya, yoksa mı
  2. inde : yanında
  3. hum(u) : onlar
  4. el gaybu : gayb
  5. fe : artık
  6. hum : onlar
  7. yektubûne : yazıyorlar

  ٤٨

  فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادى وَهُوَ مَكْظُومٌ

  (48) fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahibilhuti iz nada ve huve mekzumun
  Rabbinin hükmüne sabret ve balığın sahibi gibi olma o zaman dua etmişti o keder dolu halde

  1. fe isbir : artık sabret
  2. li : için, …e
  3. hukmi : hüküm, hükmü
  4. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
  5. ve lâ tekun : ve sen olma
  6. ke : gibi
  7. sâhıbi : sahibi
  8. el hûti : balık
  9. iz : o zaman
  10. nâdâ : nida etti, çağırdı
  11. ve huve : ve o
  12. mekzûmun : öfkeli olan, çok gamlı, çok hüzünlü olan

  ٤٩

  لَوْ لَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّه لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ

  (49) levla en tedarekehu ni’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun
  Eğer ona yetişmeseydi Rabbinin nimeti mutlaka, ortalığa atılacaktı o kınanmış bir şekilde

  1. lev lâ : eğer olmasaydı
  2. en tedâreke-hu : ona erişmesi, yetişmesi
  3. ni’metun : ni’met
  4. min rabbi-hî : onun Rabbinden
  5. le nubize : mutlaka atılır
  6. bi el arâi : çıplak, bitki yetişmemiş olan boş araziye
  7. ve huve : ve o
  8. mezmûmun : zemmedilmiş olan, kınanmış olan

  ٥٠

  فَاجْتَبيهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ

  (50) fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihiyne
  Fakat Rabbin onu seçti ve onu salihlerden yaptı

  1. fe : böylece, artık
  2. ectebâ-hu : onu seçti
  3. rabbu-hu : onun Rabbi
  4. fe : böylece, artık
  5. ceale-hu : onu kıldı
  6. min es sâlihîne : salihlerden

  ٥١

  وَاِنْ يَكَادُ الَّذينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

  (51) ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun
  Küfredenler nerede ise seni yıkacaklardı gerçekten gözleri ile kur’an’ı işittikleri zaman diyorlardı “gerçekten o bir mecnun”

  1. ve in yekâdu : ve neredeyse, az kalsın olur
  2. ellezîne : onlar, olanlar
  3. keferû : inkâr ettiler
  4. le : gerçekten
  5. yuzlikûne-ke : seni kaydıracaklar, devirecekler
  6. bi : ile
  7. ebsâri-him : onların bakışları, gözleri
  8. lemmâ : olduğu zaman
  9. semiû : duydular
  10. ez zikre : zikir, Kur’ân
  11. ve yekûlûne : ve diyorlar
  12. inne-hu : muhakkak ki o
  13. le : gerçekten
  14. mecnûnun : mecnun, deli

  ٥٢

  وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمينَ

  (52) ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne
  Bu (Kur’an) ancak alemler için bir öğüttür

  1. ve mâ : ve değildir
  2. huve : o
  3. illâ : den başka
  4. zikrun : bir zikir, öğüt
  5. li : için
  6. el âlemîne : âlemler

  69-HAKKA

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  اَلْحَاقَّةُ

  (1) elhakkatu
  Kıyamet

  1. el hâkkatu : hakikat, gerçek, gerçekleşecek olan, vuku bulması gerçek olan

  ٢

  مَاالْحَاقَّةُ

  (2) melhakkatu
  O kıyamet nedir?

  1. : nedir
  2. el hâkkatu : hakikat (gerçek) olan (vuku bulacağı mutlak olan)

  ٣

  وَمَا اَدْريكَ مَاالْحَاقَّةُ

  (3) ve ma edrake melhakkatu
  Sana hangi şey bildirdi? kıyametin ne olduğunu

  1. ve mâ : ve nedir
  2. edrâke : sana bildiren
  3. : nedir
  4. el hâkkatu : hakikat, gerçek, vuku bulacak olan

  ٤

  كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

  (4) kezzebet semudu ve ‘adun bilkari’ati
  Yalanladı semud ve ad (kavimleri) kıyameti

  1. kezzebet : inkâr etti, yalanladı
  2. semûdu : Semud
  3. ve âdun : ve Ad (kavmi)
  4. bi el kâriati : Karia’yı (korkunç olayı)

  ٥

  فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

  (5) feemma semudu feuhliku bittağiyeti
  Amma semud, helak edildiler ansızın gelen sayha ile

  1. fe emmâ : fakat
  2. semûdu : Semud
  3. fe : bu sebeple
  4. uhlikû : helâk edildi
  5. bi et tâgiyeti : çok şiddetli ve kuvvetli, azgın bir azapla

  ٦

  وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوا بِريحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

  (6) ve emma ‘adun feuhliku biriyhin sarsarin ‘atiyetin
  Ad (kavmi) ise helak edildiler azgın sarsan bir fırtına ile

  1. ve emmâ : ve amma, ise
  2. âdun : Ad (kavmi)
  3. fe : bu sebeple
  4. uhlikû : helâk edildi
  5. bi rîhin : rüzgâr ile
  6. sarsarin : kasıp kavuran çok gürültülü dondurucu rüzgâr
  7. âtîyetin : son derece şiddetli, azgın esen fırtına

  ٧

  سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

  (7) sahhareha aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiha sar’a keennehum a’cazu nahlin haviyetin
  (Allah) o fırtınayı, musallat etti üzerlerine yedi gece sekiz gün (aralıksız) sonra da o kavmi görürsün ki orada yıkılıp kalıvermişler sanki kendileri kof hurma kütükleri (gibi)

  1. sahhara-hâ : onu emre amade kıldı, onu musallat etti
  2. aleyhim : onların üzerine
  3. seb’a : yedi
  4. leyâlin : geceler
  5. ve semâniyete : ve sekiz
  6. eyyâmin : günler
  7. husûmen : peşpeşe, ara vermeden, ardarda
  8. fe : o zaman, bundan sonra
  9. terâ : görürsün
  10. el kavme : kavmi
  11. fî-hâ : orada
  12. sar’â : yere serilmiş
  13. ke : gibi, sanki
  14. enne-hum : onların olduğunu
  15. a’câzu : kütük
  16. nahlin : hurma ağaçları
  17. hâviyetin : boş

  ٨

  فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

  (8) fehel tera lehum min bakiyetin
  Bak şimdi görüyor musun? onlardan bir bakiye

  1. fe : o halde, artık
  2. hel : mı, var mı
  3. terâ : görürsün, görüyor musun
  4. lehum : onların, onlara ait
  5. min bâkiyetin : bakiye, geride kalan şey

  Sayfa:566

  ٩

  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِءَةِ

  (9) ve cae fir’avnu ve men kablehu velmu’tefikatu bilhatieti
  Firavun geldi ve ondan öncekiler ve mu’tefike (kavimleri) hata işleyerek

  1. ve câe : ve geldi
  2. fir’avnu : firavun
  3. ve men kable-hu : ve ondan önceki kimseler
  4. ve el mu’tefikâtu : ve beldeleri alt üst edilen kimseler
  5. bi el hâtieti : büyük hatalar, kötü fiiller, günahlar

  ١٠

  فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَابِيَةً

  (10) fe’asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten
  Rablerinin resullerine isyan ettiler bunun üzerine onları yakaladı üste çıkan azap (ile)

  1. fe : böylece
  2. asav : isyan ettiler
  3. resûle : resûl, elçi
  4. rabbi-him : onların Rabbi
  5. fe : bunun üzerine
  6. ehaze-hum : onları yakaladı
  7. ahzeten : alış, yakalayış, yakalama
  8. râbiyeten : çok şiddetli

  ١١

  اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ

  (11) inna lemma tağalmau hamelnakum filcariyeti
  Gerçekten biz taşıdık su taştığı zaman sizi gemiye

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. lemmâ : olduğu zaman
  3. taga : taştı
  4. el mâu : su
  5. hamelnâ-kum : sizi taşıdık
  6. : içinde
  7. el câriyeti : akıp giden, gemi

  ١٢

  لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ

  (12) linec’aleha lekum tezkireten ve te’iyeha uzunun va’iyetun
  Bunu yapalım diye size bir öğüt ve bunu belleyen kulaklar bellesin (diye)

  1. li nec’ale-hâ : onu kılalım diye
  2. lekum : sizin için
  3. tezkireten : ibret
  4. ve teiye-hâ : ve onu bellesin
  5. uzunun : kulaklar
  6. vâiyetun : belleyen, işiten

  ١٣

  فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

  (13) feiza nufiha fissuri nefhatun vahidetun
  O zaman sur’a üfürülür bir tek üfürüşle

  1. fe : artık
  2. izâ nufiha : üflendiği zaman
  3. : içine
  4. es sûri : sur, İsrafil (A.S)’ın borusu
  5. nefhatun : üfleyiş
  6. vâhidetun : bir, tek

  ١٤

  وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

  (14) ve humiletil’ardu velcibalu fedukketa dekketen vahideten
  Yer ile dağlar kaldırıldığında çarpılıp dağıtıldığında bir çarpılış ile

  1. ve humilet(i) : ve taşındı, kaldırıldı
  2. el ardu : arz, yeryüzü
  3. ve el cibâlu : ve dağlar
  4. fe : böylece, o zaman, olduğu zaman
  5. dukketâ : parçalandı
  6. dekketen : çarpış
  7. vâhideten : bir, tek

  ١٥

  فَيَوْمَءِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

  (15) feyevmeizin veka’atilvaki’atu
  İşte o gün kıyamet kopacaktır

  1. fe : işte
  2. yevme izin : o gün
  3. vakaati : vuku bulur
  4. el vâkiatu : vakıa, büyük olay, kıyâmet

  ١٦

  وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَءِذٍ وَاهِيَةٌ

  (16) venşakkatissema’u fehiye yevmeizin vahiyetun
  (O gün) gök yarılmıştır artık o gün gök çürüyüp dağıtılmıştır

  1. ve inşakkati : ve yarıldı
  2. es semâu : sema, gökyüzü, gök
  3. fe : artık
  4. hiye : o
  5. yevme izin : izin gün
  6. vâhiyetun : zaafa uğramıştır (dengesi bozulmuştur)

  ١٧

  وَالْمَلَكُ عَلى اَرْجَاءِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَءِذٍ ثَمَانِيَةٌ

  (17) velmeleku ‘ala ercaiha ve yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun
  Ve melek(ler) onun (etrafında) ümit üzerindedirler Rabbinin arşını taşır onların üstünde o gün sekiz (melek)

  1. ve el meleku : ve o melek
  2. alâ : üzerinde, de
  3. ercâi-hâ : onun kenarları, etrafı, çevresi, yanları
  4. ve yahmilu : ve taşır
  5. arşe : arş
  6. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
  7. fevka-hum : onların üstünde, üstlerinde
  8. yevme izin : izin günü
  9. semâniyetun : sekiz

  ١٨

  يَوْمَءِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

  (18) yevmeizin tu’radune la tahfa minküm hafiyetun
  O gün arz olunursunuz gizli kalmaz sizin hiçbir gizli haliniz

  1. yevme izin : izin günü
  2. tu’radûne : arz olunacaksınız
  3. lâ tahfâ : gizli kalmaz
  4. min-kum : sizden
  5. hâfiyetun : gizli, sessiz, sır olarak

  ١٩

  فَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمينِه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ

  (19) feemma men utiye kitabehu bi yeminihi feyekulu haumu’krau kitabiyeh
  Artık kitabı sağ eline verilen kimse der ki buyurun okuyun kitabımı

  1. fe emmâ : fakat, ise, o zaman
  2. men : kişi, kimse
  3. ûtiye : verilir
  4. kitâbe-hu : onun kitabı, amel defteri, hayat filmi
  5. bi yemîni-hî : onun sağından
  6. fe : o zaman
  7. yekûlu : der, söyler
  8. hâum(u) : haydi alınız
  9. ikreû : okuyun
  10. kitâbiyeh : kitabım, amel defterim, hayat filmim

  ٢٠

  اِنّى ظَنَنْتُ اَنّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

  (20) inniy zanentu enniy mulakin hisabiyeh
  Çünkü ben zannetmiştim hesabıma kavuşacağımı

  1. innî : muhakkak ki ben
  2. zanentu : zannettim, inandığım için biliyordum
  3. ennî : ben ….. olduğumu
  4. mulâkin : mülâki olunacak
  5. hisâbiyeh : hesabım

  ٢١

  فَهُوَ فى عيشَةٍ رَاضِيَةٍ

  (21) fehuve fiy ‘iyşetin radiyetin
  Artık o, hoşnut bir hayattadır

  1. fe : artık, işte
  2. huve : o
  3. : içinde
  4. îşetin : yaşayış, yaşayış tarzı
  5. râdiyetin : razı olarak, razı olduğu

  ٢٢

  فى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

  (22) fiy cennetin aliyetin
  Yüksek bir cennettedir

  1. fî cennetin : cennette
  2. âliyetin : yüksek, yüce

  ٢٣

  قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

  (23) kutufuha daniyetun
  Olgunlaşmamış (meyveler) yakındır

  1. kutûfu-hâ : onun olgunlaşmış meyveleri
  2. dâniyetun : aşağı sarkmış, yakınlaşmış durumda

  ٢٤

  كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

  (24) kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl’eyyamilhaliyeti
  Yeyin için afiyet olsun yaptığınız amellerin karşılığı olarak geçmiş günlerde (kayda değer)

  1. kulû : yeyin
  2. ve işrebû : ve için
  3. henîen : afiyetle
  4. bimâ : şeyle, şeyler sebebiyle
  5. esleftum : geçmişte yaptınız
  6. fî el eyyâmi : günlerde
  7. el hâliyeti : geçmiş

  ٢٥

  وَاَمَّا مَنْ اُوتِىَ كِتَابَهُ بِشِمَالِه فَيَقُولُ يَالَيْتَنى لَمْ اُوتَ كِتَابِيَهْ

  (25) ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh
  Amma kitabı sol eline verilen kimse de der ki ah bana keşke kitabım verilmeseydi

  1. ve emmâ : ve, ama, ise
  2. men : kişi, kimse
  3. ûtiye : verilir
  4. kitâbe-hu : onun kitabı, amel defteri, hayat filmi
  5. bi şimâli-hî : onun solundan
  6. fe : artık, o zaman
  7. yekûlu : der, söyler
  8. yâ leyte-nî : bana yazıklar olsun, keşke bana
  9. lem ûte : verilmez
  10. kitâbi-yeh : kitabım, amel defterim, hayat filmim

  ٢٦

  وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ

  (26) ve lem edri ma hisabiyeh
  Bilemeseydim! hesabım nedir

  1. ve lem edri : ve bilmeseydim
  2. : ne
  3. hisâbiyeh : hesabım

  ٢٧

  يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

  (27) ya leyteha kanetilkadiyete
  Keşke ölüm, işi bitiren olsaydı!

  1. yâ leyte-hâ : keşke o olsa
  2. kâneti : oldu, idi
  3. el kâdiyete : olacak olan, o olay

  ٢٨

  مَا اَغْنى عَنّى مَالِيَهْ

  (28) ma ağna anniy maliyeh
  Hiçbir fayda vermedi malım bana

  1. mâ agnâ : fayda vermedi
  2. annî : benden, bana
  3. mâli-yeh : benim malım

  ٢٩

  هَلَكَ عَنّى سُلْطَانِيَهْ

  (29) heleke anniy sultaniyeh
  Helak oldu bitti benden saltanatım

  1. heleke : helâk oldu
  2. an-nî : benden
  3. sultâni-yeh : hakimiyetim, benim saltanatım (mal gücüm)

  ٣٠

  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

  (30) huzuhu feğulluhu
  Onu tutun hemen bağlayın

  1. huzû-hu : onu tutun
  2. fe : artık, sonra
  3. gullû-hu : onu bağlayın

  ٣١

  ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُّوهُ

  (31) summel cehiyme salluhu
  Sonra onu cehenneme atın

  1. summe : sonra
  2. el cahîme : alevli ateş (cehennem)
  3. sallû-hu : onu (ateşe) yaslayın, atın

  ٣٢

  ثُمَّ فى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

  (32) summe fi silsi letin zer’uha seb’une zira’an feslukuhu
  Sonra bir zincir ile boyu yetmiş arşın olan onu hemen sürükleyin!

  1. summe : sonra
  2. fî silsiletin : zincir içinde
  3. zer’u-hâ : onun uzunluğu
  4. seb’ûne : 70
  5. zirâan : arşın
  6. fe uslukû-hu : öylece onu sevkedin

  ٣٣

  اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظيمِ

  (33) innehu kane la yu’minu billahil’azimi
  Çünkü o iman etmiyordu azim olan Allah’a

  1. inne-hu : muhakkak ki o
  2. kâne : oldu, idi
  3. lâ yu’minu : inanmıyor, îmân etmiyor
  4. bi allâhi : Allah’a
  5. el azîmi : azîz olan, büyük, yüce

  ٣٤

  وَلَا يَحُضُّ عَلى طَعَامِ الْمِسْكينِ

  (34) ve la yehuddu ala ta’amil miskini
  Teşvik etmiyordu yoksulu doyurmayı da

  1. ve lâ yahuddu : ve teşvik etmez, etmiyordu
  2. alâ taâmi : yedirme, yemek verme, doyurma
  3. el miskîni : yoksullar

  Sayfa:567

  ٣٥

  فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ههُنَا حَميمٌ

  (35) feleyse lehulyevme hahuna hamimun
  Bugün de ona yok burada bir yakın dost

  1. fe : o zaman, artık
  2. leyse : değildir, yoktur
  3. lehu : onun için, ona, onun
  4. el yevme : o gün
  5. hâhunâ : burada
  6. hamîmun : samimi, yakın dost

  ٣٦

  وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلينٍ

  (36) ve la ta’amun illa min gislinin

  (Onların) irinden başka taamı yoktur

  1. ve lâ : ve yoktur
  2. taâmun : yiyecek yemek
  3. illâ : den başka
  4. min gıslînin : kanlı irin

  ٣٧

  لَا يَاْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِؤُنَ

  (37) la ye’kuluhu illelhatiun

  Onu ancak günahkarlar yer

  1. lâ ye’kulu-hu : onu yemez
  2. illâ : den başka
  3. el hâtiûne : büyük hata işleyenler, kasten günaha girenler, inkâr edenler

  ٣٨

  فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ

  (38) fela uksimu bima tubsirun

  Kasem ederim, gördüklerinize

  1. fe lâ : hayır
  2. uksimu : yemin ederim
  3. bimâ : şeylere
  4. tubsirûne : gördüğünüz

  ٣٩

  وَمَا لَا تُبْصِرُونَ

  (39) ve ma la tubsirune

  Ve görmediklerinize

  1. ve mâ : ve şeylere
  2. lâ tubsirûne : görmediğiniz

  ٤٠

  اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ

  (40) innehu lekavlu resulin kerimin

  Gerçekten o (kur’an), sözdür kerim resülün (getirdiği)

  1. inne-hu : muhakkak ki o
  2. le : elbette, gerçekten
  3. kavlu : söz
  4. resûlin : resûl, elçi
  5. kerîmin : kerim, şerefli

  ٤١

  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليلًا مَا تُؤْمِنُونَ

  (41) ve ma huve bikavli şa’irin kalilen ma tu’minun

  O, bir şair sözü değildir ne kadar az inanıyorsunuz!

  1. ve mâ : ve değildir
  2. huve : o
  3. bi kavli : sözü
  4. şâirin : şair
  5. kalîlen : az
  6. : ne
  7. tu’minûne : inanıyorsunuz

  ٤٢

  وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليلًا مَا تَذَكَّرُونَ

  (42) ve la bikavli kahinin kaliylen ma tezekkerun

  Kahin sözü de değildir siz, ne kadar az düşünüyorsunuz!

  1. ve lâ : ve değildir
  2. bi kavli : sözü
  3. kâhinin : kâhin
  4. kalîlen : az
  5. : ne
  6. tezekkerûne : tezekkür ediyorsunuz

  ٤٣

  تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمينَ

  (43) tenzilun min rabbil’alemin

  İndirilmedir alemlerin Rabbi tarafından

  1. tenzîlun : indirilmedir, indirilmiştir
  2. min rabbi : Rabbinden, Rabbi tarafından
  3. el âlemîne : âlemlerin

  ٤٤

  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاويلِ

  (44) velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyli

  Eğer bize isnat etmeye kalkışsaydı bazı sözler (uydurup)

  1. ve lev : ve olsaydı
  2. tekavvele : uydurdu
  3. aleynâ : bize karşı
  4. ba’da : bazı
  5. el ekâvîli : uydurulmuş sözler

  ٤٥

  لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمينِ

  (45) leehazna minhu bilyemiyni

  Biz onu mutlaka kuvvetle yakalar

  1. le ehaznâ : elbette biz tutar alırdık
  2. min-hu : ondan
  3. bi el yemîni : sağı

  ٤٦

  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتينَ

  (46) summe lekata’na minhulvetin

  Sonra da muhakkak keserdik onun kalp damar(larını)

  1. summe : sonra
  2. le kata’nâ : mutlaka keserdik
  3. minhu : ondan
  4. el vetîne : can damarı

  ٤٧

  فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزينَ

  (47) fema minkum min ehadin ‘anhu hacizin

  Sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız

  1. fe : o zaman, artık, ayrıca
  2. : olmaz
  3. minkum : sizden
  4. min ehadin : biriniz
  5. an-hu : ondan
  6. hâcizîne : engel olanlar, engelleyiciler, men ediciler

  ٤٨

  وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ

  (48) ve innehu letezkiretun lilmuttekin

  Şüphesiz o (kur’an), elbette bir öğüttür takva sahipleri için

  1. ve inne-hu : ve muhakkak ki o
  2. le tezkiretun : gerçekten öğüttür
  3. li el muttekîne : muttakiler için, takva sahipleri için

  ٤٩

  وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبينَ

  (49) ve inna lena’lemu enne minkum mukezzibin

  Gerçekten biz, hakikaten (onu) biliyoruz içinizden yalanlayanları

  1. ve innâ : ve muhakkak ki biz
  2. le na’lemu : elbette biliyoruz
  3. enne : olduğunu
  4. min-kum : sizden
  5. mukezzibîne : yalanlayanlar, inanmayanlar, inkâr edenler

  ٥٠

  وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرينَ

  (50) ve innehü lehasretun ‘alelkafirin

  Şüphesiz O (Kur’an), elbette kafirler için bir pişmanlıktır

  1. ve inne-hu : ve muhakkak ki o
  2. le hasretun : elbette hasrettir
  3. alâ : …e
  4. el kâfirîne : inkâr edenler

  ٥١

  وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقينِ

  (51) ve innehü lehakkulyakin

  Muhakkak O (Kur’an), elbette kesin haktır

  1. ve inne-hu : ve muhakkak ki o
  2. le : elbette, gerçekten
  3. hakk’u el yakîni : Hakk’ul yakîn, kesin olarak Hakk’ı bilmektir

  ٥٢

  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ

  (52) fesebbih bismi rabbikel’aziym

  O halde sen de tespih et yüce Rabbinin ismi ile

  1. fe : o zaman, o halde, artık
  2. sebbih : tespih et
  3. bi ismi : ismi ile
  4. rabbi-ke : Rabbini
  5. el azîmi : azîm, büyük, yüce

  70-MEARİC

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  سَاَلَ سَاءِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

  (1) seele sailun bi’azabin vaki’in

  bir isteyici istedi vaki olacak azabı

  1. seele : sordu, istedi
  2. sâilun : soran, isteyen, talep eden, talep sahibi
  3. bi azâbin : azabı
  4. vâkıın : vuku bulacak vaka (azap)

  ٢

  لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

  (2) lilkafirine leyse lehu dafi’un

  Kafirler içindir ki, onu defedecek yoktur

  1. li el kâfirîne : kâfirler için
  2. leyse : yoktur
  3. lehu : onu
  4. dâfiun : def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek

  ٣

  مِنَ اللّهِ ذِى الْمَعَارِجِ

  (3) minallahi zilme’aric

  Derece yükseltme (gücüne) sahip Allah’tan

  1. min allâhi : Allah’tan, Allah tarafından
  2. : sahibi
  3. el meârici : yüksek makamlar, yüce mertebeler, yüksek dereceler, gök katlarının yüksekliklerinin sahibi

  ٤

  تَعْرُجُ الْمَلءِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ

  (4) ta’ruculmelaiketu verruhu ileyhi fi yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin

  Melekler ve ruh, oraya çıkar(lar) bir gün de süresi elli bin yıl olan

  1. ta’rucu : uruc eder, yükselir
  2. el melâiketu : melekler
  3. ve er rûhu : ve ruh
  4. ileyhi : ona
  5. fî yevmin : günde, gün içinde
  6. kâne : oldu
  7. mikdâru-hu : onun miktarı, süresi
  8. hamsîne : elli (50)
  9. elfe : bin (1000)
  10. senetin : sene

  ٥

  فَاصْبِرْ صَبْرًا جَميلًا

  (5) fasbir sabren cemilen

  O halde sen sabret güzel bir sabırla

  1. fe asbir : artık sabret
  2. sabren : bir sabırla
  3. cemîlen : güzel

  ٦

  اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدًا

  (6) innehüm yerevnehu be’iden

  Çünkü onlar o (azabı) uzak görüyorlar

  1. inne-hum : muhakkak ki onlar
  2. yerevne-hu : onu görüyorlar
  3. baîden : uzak olarak

  ٧

  وَنَريهُ قَريبًا

  (7) ve nerahu kariyben

  Oysa biz onu yakın görüyoruz

  1. ve nerâ-hu : ve biz onu görüyoruz
  2. karîben : yakın

  ٨

  يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

  (8) yevme tekunus sema’u kelmuhli

  O gün olacak sema erimiş maden gibi

  1. yevme : o gün
  2. tekûnu : olacak
  3. es semâu : sema, gökyüzü
  4. ke : gibi
  5. el muhli : erimiş maden

  ٩

  وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

  (9) ve tekunulcibalu kel’ihni

  Dağlarda olacak atılmış yün gibi

  1. ve tekûnu : ve olacak
  2. el cibâlu : dağlar
  3. ke : gibi
  4. el ıhni : renkli yün parçaları

  ١٠

  وَلَا يَسَْلُ حَميمٌ حَميمًا

  (10) ve la yes’elu hamimun hamimen

  Soramayacak hiçbir hısım, bir hısmın (halini)

  1. ve lâ yes’elu : ve sormaz
  2. hamîmun : yakın, şefkatli dost
  3. hamîmen : yakın, şefkatli dostu

  Sayfa:568

  ١١

  يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى مِنْ عَذَابِ يَوْمِءِذٍ بِبَنيهِ

  (11) yubassarunehüm yeveddulmucrimu lev yeftediy min ‘azabi yevmeizin bibeniyhi
  Onlar, (birbirlerine) gösterildikleri (halde) mücrim(ler) isteyecek fidye vermek o günün azabından (kurtulmak için) oğullarını

  1. yubassarûne-hum : birbirlerine gösterilirler
  2. yeveddu : temenni eder, olmasını ister
  3. el mucrimu : günahkâr
  4. lev : keşke, olsa, olabilse
  5. yeftedî : fidye olarak verir
  6. min azâbi : azaptan
  7. yevmi izin : izin günü
  8. bi benî-hi : oğullarını

  ١٢

  وَصَاحِبَتِه وَاَخيهِ

  (12) ve sahibetihi ve ehiyhi
  Karısını, kardeşini

  1. ve sâhıbeti-hî : ve eşi
  2. ve ahî-hi : ve kardeşi

  ١٣

  وَفَصيلَتِهِ الَّتى تُْويهِ

  (13) ve fasiletihil leti tu’vihi
  Kabilesini kendisini barındıran

  1. ve fasîleti-hi : ve aşiretini
  2. elletî : ki o
  3. tu’vî-hi : kendisini barındırır

  ١٤

  وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَميعًا ثُمَّ يُنْجيهِ

  (14) ve men fil’ardi cemi’an sümme yunciyhi
  Ve yeryüzündekilerin hepsini (vermek isteyecek ki) sonra da kendisini (azaptan) kurtarabilsin

  1. ve men : ve kim
  2. fî el ardı : yeryüzünde var
  3. cemîan : tümünü, hepsini
  4. summe : sonra
  5. yuncî-hi : kendisini kurtarsın

  ١٥

  كَلَّا اِنَّهَا لَظى

  (15) kella inneha leza
  Hayır! o gerçekten yalın bir ateştir

  1. kellâ : hayır asla
  2. inne-hâ : muhakkak ki o
  3. lezâ : alev alev yanan ateş (cehennem)

  ١٦

  نَزَّاعَةً لِلشَّوى

  (16) nezza’aten lişşeva
  Söker alır başın derisini

  1. nezzâaten : soyup atan, yakıp kavuran
  2. li eş şevâ : başın derisini

  ١٧

  تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّى

  (17) ted’u men edbere ve tevella
  Çağırır arkasına dönüp yüz çevireni

  1. ted’û : çağırır
  2. men edbera : arkasını dönen kimse
  3. ve tevellâ : ve yüz çeviren

  ١٨

  وَجَمَعَ فَاَوْعى

  (18) ve cema’a feev’a
  (malı) toplayıp depo edeni

  1. ve cemea : ve topladı
  2. fe : böylece, sonra
  3. ev’â : yığdı, biriktirdi

  ١٩

  اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

  (19) innel’insane hulika helu’an
  Gerçekten insan cimri ve haris yaratılmıştır

  1. inne : muhakkak
  2. el insâne : insan
  3. hulika : yaratıldı
  4. helûan : hırslı, sabırsız ve tamahkâr

  ٢٠

  اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

  (20) iza messehuşşerru cezu’an
  O zaman kendisine zarar dokunduğunda feryat eder

  1. izâ messe-hu : ona dokunduğu zaman
  2. eş şerru : şerr, kötülük
  3. cezûan : feryat edici

  ٢١

  وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

  (21) ve iza messehulhayru menu’an
  Kendisine hayır dokunduğu zaman da men eder

  1. ve izâ messe-hu : ve ona dokunduğu zaman
  2. el hayru : bir hayır
  3. menûan : hayırdan men eden, cimrilik eden

  ٢٢

  اِلَّا الْمُصَلّينَ

  (22) illelmusalline
  Yalnız namaz kılanlar hariç

  1. illâ : ancak, hariç
  2. el musallîne : namaz kılanlar

  ٢٣

  اَلَّذينَ هُمْ عَلى صَلَاتِهِمْ دَاءِمُونَ

  (23) elleziynehüm ala salatihim daimune
  O kimseler ki namazlarında daimdirler

  1. ellezîne hum : onlar olanlardır
  2. alâ : …a
  3. salâti-him : onların namazları, namazları
  4. dâimûne : devam edenler

  ٢٤

  وَالَّذينَ فى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

  (24) velleziyne fi emvalihim hakkun ma’lumun
  Onların mallarında belli bir hakkı (vardır)

  1. ve ellezîne : ve onlar
  2. : içinde, de
  3. emvâli-him : onların malları, malları
  4. hakkun : hak, pay
  5. ma’lûmun : bilinen, belirli

  ٢٥

  لِلسَّاءِلِ وَالْمَحْرُومِ

  (25) lissaili velmahrumi
  İsteyici ve mahrum olan(lar) içindir

  1. li : için
  2. es sâili : isteyenler
  3. ve el mahrûmi : ve mahrum olanlar için

  ٢٦

  وَالَّذينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدّينِ

  (26) velleziyne yusaddikune biyevmiddini
  Onlar ki tasdik ederler din gününü

  1. ve ellezîne : ve onlar
  2. yusaddikûne : tasdik ederler
  3. bi : …i
  4. yevmi ed dîni : dîn günü

  ٢٧

  وَالَّذينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

  (27) vellezine hüm min ‘azabi rabbihim muşfikune
  Onlar ki Rablerinin azabından korkup titrerler

  1. ve ellezîne : ve onlar, olanlar
  2. hum : onlar
  3. min azâbi : azaptan
  4. rabbi-him : Rab’leri
  5. muşfikûne : çekinenler, korkanlar

  ٢٨

  اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُونٍ

  (28) inne azabe rabbihim ğayru me’munin
  Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz

  1. inne : muhakkak ki
  2. azâbe : azap
  3. rabbi-him : Rab’leri
  4. gayru : hariç, olunmaz
  5. me’mûnin : emin olunan

  ٢٩

  وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

  (29) velleziyne hüm lifurucihim hafizune
  Onlar ki edep yerlerini (haramdan) muhafaza ederler

  1. ve ellezîne : ve onlar, olanlar
  2. hum : onlar
  3. li furûci-him : ferclerini, ırzlarını
  4. hâfizûne : koruyanlar, muhafaza edenler

  ٣٠

  اِلَّا عَلى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ

  (30) illa ‘ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehüm ğayru melumine
  ancak zevceleri hariç ve cariyeleri (de) bundan dolayı kuşkusuz onlar kınanmazlar

  1. illâ : hariç
  2. alâ : …a
  3. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları
  4. ev : veya
  5. mâ meleket : sahip oldukları
  6. eymânu-hum : onların elleri
  7. fe : böylece, çünkü
  8. inne-hum : muhakkak ki onlar
  9. gayru : değil
  10. melûmîne : kınananlar

  ٣١

  فَمَنِ ابْتَغى وَرَاءَ ذلِكَ فَاُولءِكَ هُمُ الْعَادُونَ

  (31) femenibteğa verae zalike feulaike hümül’adune
  Fakat arayanlar bunun ötesini işte onlar haddi aşılanların kendileridir

  1. fe : böylece, artık
  2. men : kimse, kim
  3. ibtegâ : talep etti, aradı, istedi
  4. verâe : arkası
  5. zâlike : işte bu, bu
  6. fe : artık, o taktirde
  7. ulâike : işte onlar
  8. hum(u) el âdûne : onlar haddi aşmış olanlar

  ٣٢

  وَالَّذينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

  (32) velleziyne hüm liemanatihim ve ahdihim ra’une
  Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler

  1. ve ellezîne : ve onlar
  2. hum : onlar
  3. li : için, …e
  4. emânâti-him : emanetleri
  5. ve ahdi-him : ve ahdleri
  6. râûne : riayet edenler

  ٣٣

  وَالَّذينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَاءِمُونَ

  (33) velleziyne hüm bişehadatihim kaimune
  Onlar ki şahitliklerinde (dürüstlük) gösterirler

  1. ve ellezîne : ve onlar, olanlar
  2. hum : onlar
  3. bi : …e
  4. şehâdâti-him : onların şahitlikleri
  5. kâimûne : kaim olanlar, ikame edenler, devam edenler, şahitliğe her zaman hazır ve dürüst olanlar

  ٣٤

  وَالَّذينَ هُمْ عَلى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

  (34) velleziyne hüm ala salatihim yuhafizune
  Onlar ki namazlarını da muhafaza ederler

  1. ve ellezîne : ve onlar, olanlar
  2. hum : onlar
  3. alâ : …e
  4. salâti-him : onların namazları
  5. yuhâfizûne : muhafaza ederler

  ٣٥

  اُولءِكَ فى جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

  (35) ulaike fi cennatin mukremune
  İşte bunlar cennetle ikram olunurlar

  1. ulâike : işte onlar
  2. : içinde, de
  3. cennâtin : cennetler
  4. mukremûne : ikram olunan kimseler

  ٣٦

  فَمَالِ الَّذينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ

  (36) femalilleziyne keferu kibeleke muhti’iyne
  Küfredenlere ne oluyor ki, sana doğru zillet içinde koşuyorlar?

  1. fe : artık, öyleyse, şimdi
  2. mâli : ne oluyor, niçin
  3. ellezîne : onlar
  4. keferû : inkâr ettiler
  5. kıbele-ke : senin tarafına
  6. muhtiîne : koşanlar

  ٣٧

  عَنِ الْيَمينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزينَ

  (37) anilyemini ve ‘anişşimali izine
  Sağdan ve soldan bölükler halinde

  1. an(i) el yemîni : sağ yandan
  2. ve an(i) eş şimâli : ve sol yandan
  3. ızîne : dağınık topluluklar, bölükler, gruplar

  ٣٨

  اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعيمٍ

  (38) eyatme’u kullumriin minhüm en yudhale cennete na’iymin
  Ümit ediyorlar onlardan her biri naim cennetlerine konulacağını

  1. e : mi
  2. yatmeu : umuyor, ümit ediyor
  3. kullu imriin : herbir şahıs, herkes, hepsi
  4. min-hum : onlardan
  5. en yudhale : dahil edileceğini, sokulacağını
  6. cennete : cennet
  7. naîmin : naîm, ni’metlerle donatılmış

  ٣٩

  كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ

  (39) kella inna halaknahüm mimma ya’lemune
  Hayır! biz onları yarattık bildikleri şeyden

  1. kellâ : hayır asla
  2. innâ : muhakkak ki biz
  3. halaknâ-hum : onları yarattık
  4. mimmâ (min mâ) : şeyden
  5. ya’lemûne : biliyorlar

  Sayfa:569

  ٤٠

  فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ

  (40) fela uksimu birabbil meşariki velmeğaribi inna likadirune
  Rabbine yemin olsun ki doğuların ve batıların gerçekten biz elbette kadiriz

  1. fe lâ : artık hayır (öyle değil)
  2. uksimu : yemin ederim
  3. bi rabbi : Rabbine
  4. el meşârikı : şark, doğu(lar)
  5. ve el megâribi : ve garb, batı(lar)
  6. innâ : muhakkak ki biz
  7. le kâdirûne : elbette güç yetiren, kaadir olan

  ٤١

  عَلى اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ

  (41) ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukine
  Yerine getirmeye kendilerinden daha hayırlısını bizim (önümüze) geçemezler

  1. alâ : …e
  2. en nubeddile : biz tebdil etmeye, değiştirmeye
  3. hayren : daha hayırlısı
  4. min-hum : onlardan
  5. ve mâ nahnu : ve biz değiliz
  6. bi mesbûkîne : önüne geçilenler, engellenenler

  ٤٢

  فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذى يُوعَدُونَ

  (42) fezerhüm yehudu ve yel’adune hatta yülaku yevmehümülleizi yuadun
  O halde onları bırak, dalsınlar, oynaya dursunlar o günlerine kavuşmalarına kadar tehdit olundukları

  1. fe zer-hum : artık onları terket
  2. yehûdû : dalsınlar, oyalansınlar
  3. ve yel’abû : ve oynasınlar, eğlensinler
  4. hattâ : oluncaya kadar
  5. yulâkû : karşılaşırlar, mülâki olurlar, kavuşurlar
  6. yevme : gün
  7. hum(u) : onlar
  8. ellezî : ki o
  9. yûadûne : vaadolundular

  ٤٣

  يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ

  (43) yevme yahrucune minel’ecdasi sira’an keennehüm ila nusubin yufidune
  o gün çıkarlar kabirlerinden süratle sanki onlar dikili putlara koşuyorlar (gibi)

  1. yevme : gün
  2. yahrucûne : çıkacaklar
  3. min el ecdâsi : kabirlerinden
  4. sirâan : süratle, hızlı
  5. ke enne-hum : sanki onlar ….. gibi
  6. ilâ nusubin : dikili taş, hedef
  7. yûfîdûne : koşanlar

  ٤٤

  خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذى كَانُوا يُوعَدُونَ

  (44) haşi’aten ebsaruhüm terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu’adune
  Gözleri zelil olduğu halde kendilerini bir horluk kaplayacaktır işte bu, o gündür (onların) uyarılmış oldukları

  1. hâşiaten : korkulu bir halde
  2. ebsâru-hum : onların bakışları
  3. terheku-hum : onları kaplar
  4. zilletun : zillet, alçaklık
  5. zâlike : işte bu
  6. el yevmu : gün
  7. ellezî : ki o
  8. kânû : oldular
  9. yûadûne : vaadolundular

  71-NUH

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلى قَوْمِه اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَليمٌ

  (1) inna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azabun elimun
  Şüphesiz biz gönderdik Nuh’u kavmine kavmini uyar diye kendilerine gelmezden önce acıklı bir azap

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. erselnâ : biz gönderdik
  3. nûhan : Nuh
  4. ilâ kavmi-hî : kendi kavmine
  5. en enzir : uyarması
  6. kavme-ke : senin kavmin, kavmini
  7. min kabli : önceden, önce
  8. en ye’tiye-hum : onlara gelmesi
  9. azâbun : azap
  10. elîmun : elîm, acı

  ٢

  قَالَ يَا قَوْمِ اِنّى لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ

  (2) kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun
  Ey kavmim! dedi gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım

  1. kâle : dedi
  2. : ey
  3. kavmi : kavmim
  4. in-nî : muhakkak ki ben
  5. lekum : sizin için
  6. nezîrun : nezir, uyarıcı
  7. mubînun : apaçık, açıklayan, açıkça

  ٣

  اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطيعُونِ

  (3) eni’budullahe vettekuhu ve etiy’uni
  Allah’a kulluk edin ondan sakının ve bana itaat edin

  1. en i’budû : kul olmanız
  2. allâhe : Allah’a
  3. ve ittekû-hu : ve ona karşı takva sahibi olun
  4. ve etîû-ni : ve bana itaat edin

  ٤

  يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّهِ اِذَا جَاءَ لَايُؤَخَّرُ لَوْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

  (4) yağfir lekum min zunubikum ve yuahhirkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta’lemune
  Bağışlasın sizin günahlarınızı size (gelecek azabı) geri bıraksın belli bir vakte kadar çünkü Allah’ın takdir ettiği ecel geldiği zaman geri bırakılmaz eğer bilmiş olsaydınız

  1. yagfir : mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin
  2. lekum : sizin için, sizin
  3. min zunûbi-kum : günahlarınızdan, günahlarınızı
  4. ve yûahhir-kum : ve sizi tehir etsin (ömür versin)
  5. ilâ ecelin : bir ecele kadar, bir zamana kadar
  6. musemmen : muayyen, belirli
  7. inne : muhakkak ki
  8. ecele : ecel, belirlenen an
  9. allâhi : Allah
  10. izâ : olduğu zaman
  11. câe : geldi
  12. lâ yûahharu : tehir edilmez, ertelenmez, uzatılmaz
  13. lev : şâyet, eğer, keşke ….. olsa
  14. kuntum : siz oldunuz
  15. ta’lemûne : siz biliyorsunuz

  ٥

  قَالَ رَبِّ اِنّى دَعَوْتُ قَوْمى لَيْلًا وَنَهَارًا

  (5) kale rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve neharen
  (Nuh) dedi ki ey Rabbim! ben kavmimi gece gündüz davet ettim

  1. kâle : dedi
  2. rabbi : Rabbim
  3. innî : muhakkak ki ben
  4. deavtu : davet ettim
  5. kavmî : benim kavmim
  6. leylen : gece
  7. ve nehâran : ve gündüz

  ٦

  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِى اِلَّا فِرَارًا

  (6) felem yezid hüm du’aiy illa firaren
  Arttırdı benim davetim ancak onların firarını

  1. fe : fakat
  2. lem yezid-hum : onlara arttırmadı
  3. duâî : davetim
  4. illâ : den başka
  5. firâran : firar, kaçış, uzaklaşma

  ٧

  وَاِنّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فى اذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

  (7) ve inni kullema de’avtuhum litagfire lehüm ce’alu esabi’ahum fi azanihim vestagşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren
  Gerçekten ben, onları ne zaman davet ettimse kendilerini mağfiret etmen için onlar parmaklarını tıkadılar kulaklarına elbiselerine büründüler ısrar ettiler büyüklendikçe büyüklendiler

  1. ve innî : ve muhakkak ki ben
  2. kullemâ : her seferinde
  3. deavtu-hum : onları davet ettim
  4. li : için
  5. tagfire : senin mağfiret etmen, bağışlaman
  6. lehum : onları
  7. cealû : kıldılar, yaptılar (tıkadılar)
  8. esâbia-hum : parmaklarını
  9. : içinde
  10. âzâni-him : kulakları
  11. ve istagşev : ve gışavet (perdeleme) yaptılar, büründüler
  12. siyâbe-hum : kendi elbiseleri
  13. ve esarrû : ve Israr ettiler
  14. ve istekberû : ve büyüklük tasladılar
  15. istikbâran : kibirlenerek

  ٨

  ثُمَّ اِنّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

  (8) sümme inniy de’avtuhum ciharen
  Sonra ben onları davet ettim açıkça

  1. summe : sonra
  2. innî : muhakkak ki ben
  3. deavtu-hum : onları davet ettim
  4. cihâran : cehren, açıkça

  ٩

  ثُمَّ اِنّى اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا

  (9) sümme inniy a’lentu lehüm ve esrertu lehum israren
  Sonra ben onlara açıkça söyledim hem de onlara gizli gizli söyledim

  1. summe : sonra
  2. innî : muhakkak ki ben
  3. a’lentu : aleni olarak, açıkça ilân ettim
  4. lehum : onlara
  5. ve esrertu : ve gizledim, sır olarak bildirdim
  6. lehum : onlara
  7. isrâran : gizli olarak, gizli gizli

  ١٠

  فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

  (10) fekultüs tağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren
  Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o, bağışlayandır

  1. fe : artık
  2. kultu : dedim
  3. istagfirû : mağfiret dileyin
  4. rabbe-kum : sizin Rabbiniz
  5. inne-hu : muhakkak ki O
  6. kâne : oldu, idi, …dır
  7. gaffâran : gaffar, mağfiret eden

  Sayfa:570

  ١١

  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

  (11) yursilissemae ‘ aleyküm midraren
  Gökten gönderiyor üzerinize ölçülü yağmur

  1. yursil : göndersin
  2. es semâe : sema, gökyüzü, gök
  3. aleykum : size, üzerinize
  4. midrâran : bol bol yağmur, bol yağmurlu olarak

  ١٢

  وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا

  (12) ve yumdidküm biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enharen
  Size destek eylesin mallarla, oğullarla size bahçeler ihsan etsin size ırmaklar akıtsın

  1. ve yumdid-kum : ve size imdat etsin, size yardım etsin
  2. bi emvâlin : mallarla
  3. ve benîne : oğullar, erkek çocuklar
  4. ve yec’al : ve kılsın, yapsın
  5. lekum : size, sizin için
  6. cennâtin : bahçeler, verimli bahçeler
  7. ve yec’al : ve kılsın, yapsın
  8. lekum : size, sizin için
  9. enhâran : nehirler

  ١٣

  مَالَكُمْ لَاتَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا

  (13) malekum la tercune lillahi vekaren
  Size ne oluyor? ummaz mısınız? Allah için bir vakar

  1. mâ lekum : siz niçin, size ne oluyor
  2. lâ tercûne : ummuyorsunuz
  3. li allâhi : Allah için (Allah’a ait, Allah’tan)
  4. vakâran : vakar, azamet, izzet ve kudret

  ١٤

  وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

  (14) ve kad haleka küm atvaren
  Gerçekten o, yaratmıştır sizi çeşitli hallerde

  1. ve kad : ve olmuştu
  2. halaka-kum : sizi yarattı
  3. etvâran : tavırlar, haller, halden hale geçişler

  ١٥

  اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَموَاتٍ طِبَاقًا

  (15) elem terev keyfe halekallahu seb’a semavetin tibakan
  Görmediniz mi, Allah nasıl yaratmıştır? yedi göğü kat kat

  1. e lem terav : görmüyor musunuz
  2. keyfe : nasıl
  3. halaka : yarattı
  4. allâhu : Allah
  5. seb’a : yedi
  6. semâvâtin : semalar, gök katları
  7. tıbâkan : tabakalar, katlar

  ١٦

  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

  (16) ve ce’alelkamere fihinne nuren ve ce’aleşşemse siracen
  Ay’ı yapmış semaların içinde bir nur güneş’i de ışık veren bir kandil getirmiştir

  1. ve ceale : ve kıldı
  2. el kamera : kamer, ay
  3. fî-hinne : onların içinde, arasında
  4. nûran : bir nur
  5. ve ceale : ve kıldı
  6. eş şemse : güneş
  7. sirâcen : kandil, çırağ

  ١٧

  وَاللّهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا

  (17) vallahu enbeteküm minel’ardi nebaten
  Allah sizi yetiştirdi yerdeki nebatatı (gibi)

  1. ve allâhu : ve Allah
  2. enbete-kum : yetiştirdi, yarattı
  3. min el ardı : yerden, topraktan
  4. nebâten : nebat, bitki

  ١٨

  ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

  (18) summe yu’iydukum fiha ve yuhricukum ihracen
  Sonra sizi oraya döndürülecek sizi (tekrar) çıkaracak

  1. summe : sonra
  2. yuîdu-kum : sizi iade edecek, döndürecek
  3. fî-hâ : ona, oraya
  4. ve yuhricu-kum : ve sizi çıkaracak
  5. ihrâcen : bir çıkarış

  ١٩

  وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا

  (19) vallahu ce’ale lekümül arda bisatan
  Allah, (kullanışlı hale) getirmiştir sizin için yeryüzünü yaymış

  1. ve allâhu : ve Allah
  2. ceale : kıldı
  3. lekum(u) : sizin için
  4. el arda : arz, yeryüzü, yer
  5. bisâtan : yaygı, döşek, geniş (mekân)

  ٢٠

  لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

  (20) litesluku minha subulen ficacen
  Orada gidebilmeniz için geniş boğazlı yollar (açmıştır)

  1. li : için
  2. teslukû : sizin sülûk etmeniz, yolculuk etmeniz
  3. min-hâ : ondan
  4. subulen : sebîller, yollar
  5. ficâcen : geniş yol

  ٢١

  قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنى وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْ هُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا

  (21) kale nuhun rabbi innehüm asavni vettebe’u men lem yezid hu maluhu ve veleduhu illa hasaren
  Nuh dedi ey Rabbim! onlar bana isyan ettiler (bir şeyi) artırmayan kimselere uydular malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka

  1. kâle : dedi
  2. nûhun : Nuh
  3. rabbi : Rabbim
  4. inne-hum : muhakkak ki onlar
  5. asav-nî : bana asi oldular (isyan ettiler)
  6. ve ittebeû : ve tâbî oldular
  7. men : kimse, kimseler
  8. lem yezid-hu : ona arttırmaz
  9. mâlu-hu : onun malı, malı
  10. ve veledu-hû : ve onun çocukları, çocukları
  11. illâ : den başka
  12. hasâren : hasar, zarar, hüsran

  ٢٢

  وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا

  (22) ve mekeru mekren kubbaren
  Mekir kurdular çok büyük bir mekirle,

  1. ve mekerû : ve hileler kurdular
  2. mekren : hile(ler)
  3. kubbâran : büyük

  ٢٣

  وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

  (23) ve kalu la tezerunne aliheteküm ve la tezerunne vedden ve la suva’an ve la yeguse ve ye’uka ve nasren
  Dediler ki: sakın bırakmayın ilahınızı sakın bırakmayın veddi (aşk tanrısı) suva’yı (nesil veren put) yeğus’u (yağmur tanrısı) yeuk’u (kuvvet tanrısı) nesr’i (gök tanrısı)

  1. ve kâlû : ve dediler
  2. lâ tezerunne(tezeru-enne) : sakın bırakmayın, terketmeyin
  3. âlihete-kum : sizin ilâhlarınız
  4. ve lâ tezerunne(tezeru-enne) : ve sakın bırakmayın, terketmeyin
  5. vedden : Vedd
  6. ve lâ : ve değil
  7. suvâan : Suvâa
  8. ve lâ : ve değil
  9. yagûse : Yagûs
  10. ve yaûka : ve Yaûka
  11. ve nesran : ve Nesra

  ٢٤

  وَقَدْ اَضَلُّوا كَثيرًا وَلَاتَزِدِ الظَّالِمينَ اِلَّا ضَلَالًا

  (24) ve kad edallu kesiyren ve la tezidiz zalimiyne illa delalen
  gerçekten çok (kimseleri) yoldan çıkardılar artırır zalimlerin ancak şaşkınlığını

  1. ve kad : ve olmuştu
  2. edallû : dalâlette bıraktılar
  3. kesîran : çoğu
  4. ve lâ tezidi : ve artırma
  5. ez zâlimîne : zalimler
  6. illâ : den başka
  7. dalâlen : dalâlet, sapma, sapıklık

  ٢٥

  مِمَّا خَطيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ اَنْصَارًا

  (25) mimma hatiyatihim ugriku feudhilu naren felem yecidu lehüm min dunillahi ensaren
  Onlar günahları yüzünden (suda) boğuldular, ardından ateşe atıldılar ve kendilerine bulamadılar Allah’tan başka yardımcılar da

  1. mimmâ (min-mâ) : şeyden
  2. hatîâti-him : onların hataları, kendi hataları, büyük günahlarından
  3. ugrikû : boğuldular
  4. fe : artık, sonra
  5. udhılû : dahil edildiler, sokuldular
  6. nâran : ateş
  7. fe : artık
  8. lem yecidû : bulamazlar
  9. lehum : onlar için, kendileri için
  10. min dûni allâhi : Allah’tan başka
  11. ensâran : yardımcı

  ٢٦

  وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرينَ دَيَّارًا

  (26) ve kale nuhun rabbiy la tezer alel’ardi minelkafiriyne deyyaren
  Nuh dedi ey Rabbim! bırakma yeryüzünde kâfirlerden hiçbir kimseyi

  1. ve kâle : ve dedi
  2. nûhun : Nuh
  3. rabbi : Rabbim
  4. lâ tezer : bırakma
  5. alâ el ardı : arzda, yeryüzünde
  6. min el kâfirîne : kâfirlerden
  7. deyyâran : dolaşan

  ٢٧

  اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

  (27) inneke in tezerhüm yudillu ‘ibadeke ve la yelidu illa faciren keffaren
  Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar (kâfirler) doğururlar ancak facir (ve) kâfir

  1. inne-ke : muhakkak ki sen
  2. in tezer-hum : eğer onları bırakırsan
  3. yudıllû : dalâlete düşürürler
  4. ıbâde-ke : senin kulların
  5. ve lâ yelidû : ve doğurmazlar
  6. illâ : den başka
  7. fâciren : facir, ahlâksız
  8. keffâran : kâfir

  ٢٨

  رَبِّ اغْفِرْ لى وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمينَ اِلَّا تَبَارًا

  (28) rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen dehale beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren
  Ey Rabbim! beni bağışla annemi-babamı giren kimseyi evime mü’min olarak erkek mü’minleri ve kadın mü’minleri zalimlerin de ancak helaklerini artırır

  1. rabbi : Rabbim
  2. igfirlî : beni mağfiret et
  3. ve li vâlideyye : ve annemi, babamı
  4. ve li : ve …i
  5. men : kimse
  6. dehale : girdi
  7. beyti-ye : benim evim
  8. mu’minen : mü’min olarak
  9. ve li : ve …i
  10. el mu’minîne : mü’min erkekler
  11. ve el mu’minâti : ve mü’min kadınlar
  12. ve lâ tezidi : ve artırma
  13. ez zâlimîne : zalimler
  14. illâ : den başka
  15. tebâran : helâk olmak

  72-CİNN

  Sayfa:571

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  قُلْ اُوحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا

  (1) kul uhiye ileyye ennehus teme’a neferun minelcinni fekalu inna semi’na kur’anen ‘aceben
  De ki bana şu gerçek vahyolundu ki: cinlerden bir taife, (kur’an’ı) dinlemiş ve demişler ki biz gerçekten dinledik acayip bir kur’an

  1. kul : de
  2. ûhiye : vahyedildi
  3. ileyye : bana
  4. enne-hu : onun olduğu
  5. istemea : kulak verdi, dinledi
  6. neferun : bir grup, bir topluluk
  7. min el cinni : cinlerden
  8. fe kâlû : sonra dediler
  9. innâ : muhakkak ki biz, gerçekten biz
  10. semi’nâ : biz işittik
  11. kur’ânen : Kur’ân
  12. aceben : harika güzel

  ٢

  يَهْدى اِلَى الرُّشْدِ فَامَنَّا بِه وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا

  (2) yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden
  (O), doğruya götürüyor biz de ona hemen iman ettik asla şerik koşmayacağız Rabbimize kimseyi

  1. yehdî : ulaştırır
  2. ilâ er ruşdi : irşada
  3. fe âmennâ : artık biz îmân ettik
  4. bi-hî : ona
  5. ve len nuşrike : ve asla ortak koşmayız
  6. bi rabbi-nâ : Rabbimize
  7. ehaden : birisi, bir kimse

  ٣

  وَاَنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنَا مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَاوَلَدًا

  (3) ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve la veleden
  Gerçekten çok yüksektir Rabbimizin şanı (o), ne eş edinmiş, ne de bir çocuk

  1. ve enne-hu : ve onun ….. olduğu
  2. teâlâ : çok yüce
  3. ceddu : şanı, azameti
  4. rabbi-nâ : Rabbimiz
  5. mâ ittehaze : edinmedi
  6. sâhibeten : bir sahibe, eş
  7. ve lâ : ve değil, olmaz, olmadı
  8. veleden : veled, oğul

  ٤

  وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا

  (4) ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatan
  Gerçekten söylüyorlarmış bizim sefihimiz Allah’a karşı “saçma (aslı olmayan şeyler)”

  1. ve enne-hu : ve onun ….. olduğu
  2. kâne : oldu
  3. yekûlu : söylüyor
  4. sefîhu-nâ : bizim sefih, ahmak olanımız
  5. alâ allâhi : Allah’a karşı
  6. şetatan : asılsız, saçmasapan şeyler

  ٥

  وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا

  (5) ve enna zanenna en len tekulel insu velcinnu’ alellahi keziban
  Gerçekten biz, sanmıştık söylemez insanlarla cinler, Allah karşı yalan

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. zanennâ : zannettik
  3. en len : asla olmaz
  4. tekûle : söyler
  5. el insu : insanlar
  6. ve el cinnu : ve cinler
  7. alâ allâhi : Allah’a karşı
  8. keziben : yalan

  ٦

  وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

  (6) ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan
  Doğrusu insanlardan bazı adamlar sığınıyorlar cinlerden bazı adamlara onların azgınlıklarını arttırıyorlardı

  1. ve enne-hu kâne : ve onun ….. olduğu oluyordu, oluyordu
  2. ricâlun : adamlar
  3. min el insi : insanlardan
  4. yeûzûne : sığınıyorlar
  5. bi ricâlin : adamlara
  6. min el cinni : cinlerden
  7. fe : böylece
  8. zâdû-hum : onların artırdılar
  9. rehekan : azgınlık

  ٧

  وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ اَحَدًا

  (7) ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden
  Gerçekten o insanlar sanmışlardı sizin zannettiğiniz gibi Allah asla kimseyi diriltmeyecek

  1. ve enne-hum : ve onlar ….. olduğunu
  2. zannû : zannettiler
  3. kemâ : gibi
  4. zanentum : siz zannettiniz
  5. en len yeb’ase : asla, kesinlikle beas etmez, yeniden diriltmez
  6. allâhu : Allah
  7. ehaden : birisi, bir kimse

  ٨

  وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِءَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا

  (8) ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben
  Doğrusu biz (cinler) semayı yokladık da onu doldurulmuş bulduk kuvvetli bekçiler ve gök taşlarıyla

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. le : elbette
  3. mesnâ : dokunduk (kulak hırsızlığı yapmak için) temasa geçtik yokladık, yükseldik
  4. es semâe : sema, gökyüzü
  5. fe : o zaman
  6. vecednâ-hâ : onu bulduk
  7. muliet : doldurulmuş
  8. haresen : koruyucular, bekçiler
  9. şedîden : şiddetli, kuvvetli, çok güçlü
  10. ve şuhuben : ve şihaplar, yakıcı ışınlar, kayan yıldızlar, ateş şuleleri

  ٩

  وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْانَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا

  (9) ve enna kunna nak’udu minha meka’ide lissem’i femen yestemi’il’ane yecid lehu şihaben resaden
  Halbuki biz otururduk bazı makamlara (haber) dinlemek için fakat şimdi kim dinleyecek olursa kendini (gözetleyen) bir yalın ateş buluyor

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. kun-nâ : biz olduk
  3. nak’udu : biz otururuz
  4. min-hâ : ondan, orada
  5. mekâıde : oturma yerleri
  6. li : için
  7. es sem’i : dinlemek
  8. fe men : fakat kim
  9. yestemiı : dinlemek ister
  10. elâne : şimdi
  11. yecid : bulur
  12. lehu : onu
  13. şihâben : bir şihap, ateş şulesi
  14. rasaden : gözleyen, izleyen

  ١٠

  وَاَنَّا لَانَدْرى اَشَرٌّ اُريدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

  (10) ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fil’ardi em erade bihim rabbuhum reşeden
  Doğrusu biz bilmiyoruz bir fenalık mı istemiş? yerdeki kimselere yoksa onlara dilemiş? Rableri iyilik

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. lâ nedrî : bilmiyoruz
  3. e şerrun : bir şerr mi
  4. urîde : murad edildi, istendi
  5. bi men : kimselere
  6. fî el ardı : yeryüzünde
  7. em : yoksa mı
  8. erâde : diledi
  9. bi him : onlar için (onların)
  10. rabbu-hum : Rab’leri
  11. raşeden : irşad olma

  ١١

  وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرَاءِقَ قِدَدًا

  (11) ve enna minnes salihune ve minna dune zalike kunna taraika kideden
  Doğrusu bizlerden salih kimselerde (var), bunun dışında muhtelif yollara (sülûk etmiş) idik

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. min-nâ : bizden (bir kısmımız)
  3. es sâlihûne : salihlerden
  4. ve min-nâ : ve bizden (bir kısmımız)
  5. dûne zâlike : bunun dışında
  6. kun-nâ : biz olduk
  7. tarâika : tarîkler, yollar
  8. kıdeden : çeşitli

  ١٢

  وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا

  (12) ve enna zanenna en len nu’cizallahe fil’ardi ve len nu’cizehu heraben
  Doğrusu biz anladık ki, Allah’ı asla acze düşürme imkanımız yok arz üzerinde o’nu asla aciz bırakamayız kaçmakla da

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. zanennâ : anladık
  3. en len nu’cize : asla aciz bırakamayacağımızı
  4. allâhe : Allah
  5. fî el ardi : yeryüzünde
  6. ve len nu’cize-hu : ve asla onu aciz bırakamayız
  7. heraben : kaçarak

  ١٣

  وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى امَنَّا بِه فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّه فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَارَهَقًا

  (13) ve enna lemma semi’nel huda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan
  Doğrusu biz, dinlediğimizde o hidayeti, ona iman ettik her kim Rabbine iman ederse, artık ne bir noksanlıktan korkar, ne de hakkının yenmesinden

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. lemmâ : olduğu zaman
  3. semi’nâ : işittik
  4. el hudâ : hidayet
  5. âmennâ : biz îmân ettik
  6. bi-hî : ona
  7. fe men : artık kim
  8. yu’min : iman ederse
  9. bi rabbi-hî : Rabbine
  10. fe lâ yehâfu : bundan sonra korkmaz
  11. bahsen : hakkının verilmemesi, eksiltilmesi
  12. ve lâ : ve yoktur, olmaz
  13. rehekan : zilletin sarması, zulme uğraması

  Sayfa:572

  ١٤

  وَاَنَّا مِنَّاالْمُسْلِمُونَ وَمِنَّاالْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولءِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

  (14) ve enna minnel muslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden
  Doğrusu içimizden müslüman olanlar da, zalimler de (var) kim teslim olduysa, işte onlar hidayeti aramışlardır

  1. ve ennâ : ve gerçekten biz
  2. min-nâ : bizden (bir kısmımız)
  3. el muslimûne : Allah’a teslim olanlar
  4. ve min-nâ : ve bizden (bir kısmımız)
  5. el kâsitûne : kasitun olanlar, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar
  6. fe : artık, bundan sonra
  7. men : kim
  8. esleme : teslim oldu
  9. fe : artık, bundan sonra
  10. ulâike : işte onlar
  11. teharrev : ararlar
  12. raşeden : irşad olma

  ١٥

  وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

  (15) ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben
  Zalimlere gelince artık onlar cehenneme odun (olmuşlardır)

  1. ve emmâ : ve lâkin
  2. el kâsitûne : kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar
  3. fe : böylece, artık, işte
  4. kânû : oldular
  5. li cehenneme : cehenneme
  6. hataben : odun

  ١٦

  وَاَنْ لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

  (16) ve en levistekamu’ alettariykati leeskaynahum maen ğadekan
  Eğer onlar dosdoğru gitselerdi (islam) yolunda elbette onlara verirdik bol bol su

  1. ve en lev : ve eğer olsalardı
  2. istekâmû : istikamet üzere oldular, belli bir yöneldiler
  3. alâ et tarîkati : tarikata (Allah’a götüren) yola
  4. le : elbette, mutlaka
  5. eskaynâ-hum : onları suladık
  6. mâen : mai, su, rahmet
  7. gadekan : bol bol

  ١٧

  لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّه يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

  (17) lineftinehum fiyhi ve men yu’rid’ an zikri rabbihi yeslukhu azaben sa’aden
  Kendilerini onun içinde imtihan edelim diye kim yüz çevirirse Rabbinin zikrinden onu sokar şiddetli azaba

  1. li : için, diye
  2. neftine-hum : onları deneriz, imtihan ederiz
  3. fî-hi : bu konuda
  4. ve men : ve kim
  5. yu’rid : yüz çevirmek
  6. an zikri : zikirden
  7. rabbi-hî : Rabbi
  8. yesluk-hu : onu sevkeder, uğratır
  9. azâben : azap
  10. saaden : çok şiddetli, meşakkatli

  ١٨

  وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ اَحَدًا

  (18) ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden
  Gerçekten bütün mescitler Allah’ındır o halde ibadet etmeyin Allah ile beraber (başka) birine

  1. ve enne : ve muhakkak ki
  2. el mesâcide : mescidler
  3. li allâhi : Allah’a aittir, Allah içindir
  4. fe : öyleyse, artık
  5. lâ ted’û : dua etmeyin
  6. mea : beraber
  7. allâhi : Allah
  8. ehaden : birisi, bir kimse

  ١٩

  وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

  (19) ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune aleyhi libeden
  Doğrusu Allah’ın kulu kalkıp o’na ibadet ederken neredeyse yığılıp keçeleneceklerdi cinler onun üzerine

  1. ve enne-hu : ve muhakkak ki o
  2. lemmâ : olduğu zaman
  3. kâme : kalktı
  4. abdu allâhi : Allah’ın kulu
  5. yed’û-hu : ona, dua eder
  6. kâdû : neredeyse
  7. yekûnûne : olurlar, oluyorlar
  8. aleyhi : onun çevresinde
  9. libeden : aşırı kalabalık, yoğun bir şekilde, üstüste birikip toplanma

  ٢٠

  قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبّى وَلَا اُشْرِكُ بِه اَحَدًا

  (20) kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden
  De ki ben ancak Rabbime dua ederim ortak koşmam o’na hiçbir şeyi

  1. kul : de ki
  2. innemâ : yalnızca, sadece
  3. ed’û : dua ederim
  4. rabbî : Rabbim
  5. ve lâ uşriku : ve ortak etmem
  6. bi-hî : ona
  7. ehaden : birisi, bir kimse

  ٢١

  قُلْ اِنّى لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَدًا

  (21) kul inniy la emliku leküm darran ve la reşeden
  De ki doğrusu ben malik değilim size (ne) bir zarar, ne de bir hayır (yapmaya)

  1. kul : de
  2. in-nî : muhakkak ki ben
  3. lâ emliku : ben malik (sahip) değilim
  4. lekum : size
  5. darren : zarar verme
  6. ve lâ : ve değil
  7. raşeden : irşad olma, irşad etme

  ٢٢

  قُلْ اِنّى لَنْ يُجيرَنى مِنَ اللّهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا

  (22) kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden
  De ki gerçekten, beni kurtaramaz Allah’tan (başka hiçbir) kimse asla bulamam ondan başka bir sığınak da

  1. kul : de
  2. in-nî : muhakkak ki ben
  3. len yucîre-nî : beni asla korumaz
  4. min allâhi : Allah’tan
  5. ehadun : birisi, bir kimse
  6. ve len ecide : ve ben asla bulamam
  7. min dûni-hî : ondan başka
  8. multehaden : sığınacak yer

  ٢٣

  اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّهِ وَرِسَالَاتِه وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيهَا اَبَدًا

  (23) illa belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sillahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeden
  Ancak bir tebliğdir Allah’tan ve gönderdiklerinden kim Allah ve resülüne isyan ederse muhakkak onun için cehennem ateşi (vardır) kalırlar orada ebedi olarak

  1. illâ : sadece, ancak
  2. belâgan : tebliğ
  3. min allâhi : Allah’tan
  4. ve risâlâti-hî : ve onun risaleti
  5. ve men : ve kim
  6. ya’si : karşı gelir, isyan eder
  7. allâhe : Allah
  8. ve resûle-hu : ve onun resûlü
  9. fe : artık, bundan sonra
  10. inne : muhakkak ki
  11. lehu : onun için vardır
  12. nâre : ateş
  13. cehenneme : cehennem
  14. hâlidîne : kalacak olanlar
  15. fî-hâ : orada, içinde
  16. ebeden : ebediyyen

  ٢٤

  حَتّى اِذَا رَاَوْا مَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا

  (24) hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasiren ve ekallu ‘adeden
  Nihayet gördükleri zaman o tehdit olundukları azabı ilerde bilecekler yardımcısı en zayıf kimmiş, ve sayıca en az olanı da

  1. hattâ : sonunda, nihayet
  2. izâ raev : gördükleri zaman
  3. : şey
  4. yûadûne : vaadolundukları
  5. fe : artık
  6. se-ya’lemûne : yakında bilecekler
  7. men : kim, kimin
  8. ad’afu : daha zayıf
  9. nâsiran : yardımcı olarak, yardımcısı olarak
  10. ve ekallu : ve daha az
  11. adeden : adet olarak, sayı bakımından

  ٢٥

  قُلْ اِنْ اَدْرى اَقَريبٌ مَا تُوعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّى اَمَدًا

  (25) kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden
  De ki bilmiyorum o tehdit olunduğunuz yakın mı? yoksa ona tayin mi eder? Rabbim uzun bir müddet

  1. kul : de
  2. in : eğer
  3. edrî : bana bildirildi, ben biliyorum
  4. e karîbun : yakın mı
  5. : şey
  6. tûadûne : vaadolunduğunuz
  7. em : yoksa mı
  8. yec’alu : kılar, yapar
  9. lehu : ona
  10. rabbî : Rabbim
  11. emedan : uzatılmış bir süre, uzun bir müddet

  ٢٦

  عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِه اَحَدًا

  (26) alimulgaybi fela yuzhiru ala ğaybihi ehaden
  (O), gaybı bilendir fakat açmaz gayba ait (ilmi) hiçbir kimseye

  1. âlimu : âlim, bilen
  2. el gaybi : gayb, gizli olan, görünmeyen
  3. fe : artık, bu sebeple
  4. lâ yuzhiru : zahir etmez, bildirmez
  5. alâ gaybi-hî : gaybını
  6. ehaden : birisi, bir kimse

  ٢٧

  اِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه رَصَدًا

  (27) illa menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden
  Ancak razı olduğu resulüne (açar) çünkü ona (koruyucuları) sürer önüne ve arkasına gözcü

  1. illâ : ancak, hariç
  2. men irtedâ : rızaya ulaşan kimse
  3. min resûlin : resûllerden
  4. fe : o taktirde
  5. inne-hu : muhakkak ki o
  6. yesluku : sevkeder
  7. min beyni yedey-hi : onların elleri arasında, önünden
  8. ve min halfi-hî : ve onun arkasından
  9. rasadan : gözleyen, gözeten

  ٢٨

  لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا

  (28) liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa külle şey’in adeden
  Tebliğ ettiklerini bildirsin diye “Rablerinden (aldıkları) risaletleri” kuşatmıştır onların yanlarındaki ilmi hesap etmiştir her şeyi sayısı ile

  1. li ya’leme : bilsin
  2. en kad eblegû : tebliğ edilmiş oldu
  3. risâlâti : risaleler
  4. rabbi-him : Rab’lerinin
  5. ve ahâta : ve ihata etti, kuşattı
  6. bimâ : şeyleri, olanları
  7. ledey-him : onların nezdinde, yanında
  8. ve ahsâ : ve saydı, sayıp tespit etti
  9. kulle : her
  10. şey’in : şey
  11. adeden : adet, sayı olarak

  73- MÜZEMMİL

  Sayfa:573

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

  (1) ya eyyuhelmuzzemmilu
  ey elbisesine bürünen!

  1. yâ eyyuhâ : ey
  2. el muzzemmilu
  (zemmele)
  : örtünen, örtünüp gizlenen
  : (gizlendi)

  ٢

  قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَليلًا

  (2) kumilleyle illa kaliylen
  Geceleyin kalk, az (uyu)

  1. kum : kalk
  2. el leyle : gece
  3. illâ : hariç, dışında
  4. kâlilen : az

  ٣

  نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليلًا

  (3) nisfehu evinkus minhu kaliylen
  Yarısı yahut onun yarısından az bir kısmını (uyu)

  1. nisfe-hû : onun yarısı kadar
  2. ev : veya
  3. inkus : (nâkis) eksilt
  4. min-hu : ondan
  5. kâlilen : az, biraz

  ٤

  اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتيلًا

  (4) ev zid ‘aleyhi ve rettilil kur’ane tertiylen
  Yahut onun (biraz) fazlasında (uyu) tane tane oku kur’an’ı yavaş

  1. ev : veya
  2. zid : ziyade kıl, arttır
  3. aleyhi : onu
  4. ve rettili : ve güzel oku
  5. el kur’âne : Kur’ân’ı
  6. tertilen : tane tane, yavaş yavaş, güzel bir şekilde

  ٥

  اِنَّا سَنُلْقى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقيلًا

  (5) inna senulkiy’ aleyke kavlen sekiylen
  Çünkü biz vahy edeceğiz sana ağır bir söz

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. se-nulkî : yakında ilka edeceğiz, ulaştıracağız
  3. aleyke : sana
  4. kavlen : söz
  5. sekîlen : ağır

  ٦

  اِنَّ نَاشِءَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْءًا وَاَقْوَمُ قيلًا

  (6) inne naşietelleyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kilen
  Gerçekten gece uykudan dinlenip kalkmak daha kuvvetli, daha elverişlidir okuma yönü ile daha doğudur

  1. inne : muhakkak
  2. nâşiete : kalkan kimse, kalkış
  3. el leyli : gece
  4. hiye : o
  5. eşeddu : daha şiddetli, daha kuvvetli
  6. vat’en : çok meşakkatli, çok zor, (tesir bakımından) çok dinç,
  7. ve akvemu : ve daha kavî, daha kuvvetli, daha sağlam
  8. kîlen : söyleyiş, okuyuş bakımından

  ٧

  اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَويلًا

  (7) inne leke finnehari sebhan tavilen
  Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyeti (var)

  1. inne : muhakkak
  2. leke : senin için
  3. fî en nehâri : gündüzün içinde, gündüzleyin ….. vardır
  4. sebhan : (geçim) meşguliyeti, önemli işler
  5. tavîlen : uzun

  ٨

  وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتيلًا

  (8) vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen
  Rabbinin ismini zikir et (her şeyden) çekilerek o’na yönel

  1. ve uzkur : ve zikret
  2. isme : isim
  3. rabbi-ke : Rabbinin
  4. ve tebettel : ve gönülden bağlan, ona yönel, ona ulaş
  5. ileyhi : ona
  6. tebtîlen : tam bir yönelişle, herşeyden kesilerek

  ٩

  رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيلًا

  (9) rabbulmeşriki velmağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekiylen
  O doğunun da Rabbidir batınında (hiçbir) ilah yoktur Ondan başka o halde O’nu vekil edin

  1. rabbu : Rabbi
  2. el meşrıkı : doğu
  3. ve el magribi : ve batı
  4. : yoktur
  5. ilâhe : ilâh
  6. illâ : den başka
  7. huve : o
  8. fe ittehiz-hu : artık, öyleyse onu ….. edin
  9. vekîlen : vekil

  ١٠

  وَاصْبِرْ عَلى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلًا

  (10) vasbir ‘ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen
  (Kafirlerin) söylediklerine sabret ve onları güzellikle terk et

  1. ve isbir : ve sabret
  2. alâ mâ : şeye
  3. yekûlûne : diyorlar, söylüyorlar
  4. ve uhcur-hum : ve onlardan hicret et, ayrıl
  5. hecran : bir ayrılış ile
  6. cemîlen : güzel

  ١١

  وَذَرْنى وَالْمُكَذِّبينَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَليلًا

  (11) ve zerniy velmukezzibiyne uliynna’meti ve mehhilhum kaliylen
  Bana bırak yalancıları ve zevk sahiplerini onlara biraz mühlet ver

  1. ve zer-nî : ve bana bırak
  2. ve el mukezzibîne : ve yalanlayanlar
  3. ulî : sahip
  4. en na’meti : ni’met
  5. ve mehil-hum : ve onlara mehil ver, mühlet ver, süre tanı
  6. kalîlen : az, biraz

  ١٢

  اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَحيمًا

  (12) inne ledeyna enkalen ve cahiymen
  Çünkü bizim yanımızda bukağılar (kelepçeler) ve cehennem (var)

  1. inne : muhakkak
  2. ledeynâ : bizim yanımızda ….. vardır
  3. enkâlen : ağır kelepçeler, ağır zincirler
  4. ve cahîmen : ve alevli ateş

  ١٣

  وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا اَليمًا

  (13) ve ta’amen za ğussatin ve ‘azaben eliymen
  Boğazda duran bir yiyecek ve elim bir azap (var)

  1. ve taâmen : ve yemek
  2. : sahip
  3. gussatin : boğazı tıkayan
  4. ve azâben : ve azap
  5. elîmen : elîm, acı

  ١٤

  يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثيبًا مَهيلًا

  (14) yevme tercuful’ ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen
  O gün sarsılacak yer ve dağlar dağlar olacak çöken kum yığını

  1. yevme : o gün
  2. tercufu : şiddetle sallanır
  3. el ardu : arz, yeryüzü
  4. ve el cibâlu : ve dağlar
  5. ve kâneti : ve oldu, olmuştur
  6. el cibâlu : dağlar
  7. kesîben : kum yığını
  8. mehîlen : dağılmış

  ١٥

  اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

  (15) inna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleyküm kema erselna ila fir’avne resulen
  Gerçekten biz size de gönderdik şahitlik edecek bir resul gönderdiğimiz gibi firavun’a resul

  . innâ : muhakkak ki biz
  2. erselnâ : gönderdik
  3. ileykum : size
  4. resûlen : bir resûl
  5. sâhiden : şahit olarak
  6. aleykum : sizin üzerinize
  7. kemâ : gibi
  8. erselnâ : gönderdik
  9. ilâ fir’avne : firavuna
  10. resûlen : resûl

  ١٦

  فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَبيلًا

  (16) fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen vebilen
  Fakat isyan etti firavun resule biz de onu yakalayıverdik şiddetli bir azapla

  1. fe : o zaman, bunun üzerine, fakat
  2. asâ : asi oldu
  3. fir’avnu : firavun
  4. er resûle : resûl
  5. fe : o zaman, bunun üzerine, fakat
  6. ehaznâ-hu : onu ahzettik, tutup aldık (helâk ettik)
  7. ahzen : yakalayışla
  8. vebîlen : çok ağır

  ١٧

  فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شيبًا

  (17) fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildane şiyben
  Nasıl koruyacaksınız eğer siz küfrederseniz çocukları ihtiyar edecek bir günün (azabından)

  1. fe : o zaman, o taktirde
  2. keyfe : nasıl
  3. tettekûne : koruyacaksınız
  4. in : eğer
  5. kefertum : inkâr ederseniz
  6. yevmen : o gün
  7. yec’alu : kılar, yapar
  8. el vildâne : çocuklar
  9. şîben : ak saçlı, ihtiyar, saçları ağarmış

  ١٨

  اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِه كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

  (18) essemau munfetirun bihi kane va’duhu mef’ulen
  O gün sema çalkalanacak (Allah’ın) o’nun vaadi yerine getirilecektir

  1. es semâu : gök
  2. munfatirun : yarılıp çatlamıştır
  3. bi-hî : onunla, onun sebebiyle
  4. kâne : olmuştur
  5. va’du-hu : onun vaadi
  6. mef’ûlen : tahakkuk etmiştir, yerine gelmiştir, yapılmıştır

  ١٩

  اِنَّ هذِه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلى رَبِّه سَبيلًا

  (19) inne hazihi tezkiretun femen şaet tehaze ila rabbihi sebiylen
  İşte bu (gerçekten) bir nasihattir artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar

  1. inne : muhakkak
  2. hâzihî : bu
  3. tezkiretun : bir hatırlatma, öğüt
  4. fe : o zaman, artık
  5. men : kim, kimse
  6. sâe : diledi
  7. ittehaze : ittihaz eder, edinir
  8. ilâ rabbi-hî : Rabbine
  9. sebîlen : bir yol

  Sayfa:574

  ٢٠

  اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَاءِفَةٌ مِنَ الَّذينَ مَعَكَ وَاللّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقيمُوا الصَّلوةَ وَاتُواالزَّكوةَ وَاَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَحيمٌ

  (20) inne rabbeke ya’lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nisfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me’ake vallahu yukaddirul leyle vennehare alime en len tuhsuhu fetabe ‘aleyküm fakreu ma teyessere minelkur’ani’ alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fil’ardi yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fi sebilillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekiymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ‘indallahi hüve hayren ve a’zame ecren vestagfirullahe innallahe ğafurun rahimun
  Şüphesiz Rabbin biliyor ki gerçekten sen kalkıyorsun gecenin üçte ikisine yakın gecenin yarısında da gecenin üçte birinde (de) beraberindeki kimselerden bir taife (de kalkıyor) Allah takdir eder geceyi ve gündüzü o bildi ki siz onu kesinlikle başaramazsınız onun için sizden tövbeleri kabul etti artık okuyun kur’an’dan kolayınıza geleni (Allah) bilmiştir, içinizde hastalar olacağını diğer bir kısımlarının yeryüzünde gezenler olarak rızık arayacaklarını Allah’ın fazlından diğer bir kısımlarınında Allah yolunda savaşacaklarını o halde okuyun (kur’an) on’dan kolayınıza geleni namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin Allah’a karz-ı hasen ile borç verin ne takdir edersiniz kendi nefsiniz namına hayırdan onu Allah’ın katında bulursunuz daha hayırlı ve ecri daha büyük Allah’tan mağfiret dileyin çünkü Allah bağışlayan, merhametlidir

  1. inne : muhakkak
  2. rabbe-ke : senin Rabbin
  3. ya’lemu : bilir
  4. enne-ke : senin olduğunu
  5. tekûmu : kalkıyorsun, ayakta duruyorsun
  6. ednâ : daha az
  7. min suluseyi : üçte ikisinden
  8. el leyli : gece
  9. ve nısfe-hu : ve onun yarısı
  10. ve suluse-hu : ve onun üçte biri
  11. ve tâifetun : ve bir topluluk
  12. min ellezîne : onlardan, olanlardan
  13. mea-ke : seninle beraber
  14. ve allâhu : ve Allah
  15. yukaddiru : takdir eder
  16. el leyle : gece
  17. ve en nehâre : ve gündüz
  18. alime : bildi
  19. en len tuhsû-hu : onu asla hesaplayamayacağınızı
  20. fe : böylece, bunun için, bu sebeple
  21. tâbe aleykum : sizin tövbenizi kabul etti
  22. fe ikraû : artık, o halde okuyun
  23. : şey
  24. teyessere : kolay gelmek
  25. min el kur’ânî : Kur’ân’dan
  26. alime : bildi
  27. en se-yekûnu : yakında olacak
  28. min-kum : sizden (bir kısmınız)
  29. mardâ : hasta
  30. ve âharûne : ve diğerleri
  31. yadribûne : dolaşırlar
  32. fî el ardı : yeryüzünde
  33. yebtegûne : isterler, ararlar
  34. min fadli allâhi : Allah’ın fazlından
  35. ve âharûne : ve diğerleri, diğer bir kısmı
  36. yukâtilûne : savaşırlar, savaşacaklar
  37. fî sebîli allâhi : Allah’ın yolunda
  38. fe ikraû : artık, o halde okuyun
  39. : şey
  40. teyessere : kolay gelmek
  41. min-hu : ondan
  42. ve ekîmû es salâte : ve namazı ikame edin, devamlı kılın
  43. ve âtû ez zekâte : ve zekâtı verin
  44. ve akridu : ve borç verin
  45. allâhe : Allah
  46. kardan : kredi, borç
  47. hasenen : güzel
  48. ve mâ : ve şey
  49. tukaddimû : takdim edersiniz
  50. li enfusi-kum : nefsleriniz için, kendiniz için
  51. min hayrin : hayırdan, hayır olarak
  52. tecidû-hu : onu bulursunuz
  53. inde allâhi : Allah’ın indinde, katında, yanında
  54. huve : o
  55. hayren : daha hayırlı
  56. ve a’zame : ve daha büyük, en büyük
  57. ecren : ecir, ücret, mükâfat
  58. ve istagfirû allâhe : ve Allah’a istiğfar edin, tövbe edip Allah’tan mağfiret dileyin
  59. inne allâhe : muhakkak ki Allah
  60. gafûrun : gafur olan, tövbeleri kabul edip bağışlayan, mağfiret eden
  61. rahîmun : rahîm olan, Rahîm esması ile tecelli eden

  74-MÜDDESİR

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

  (1) ya eyyuhelmuddessiru
  ey örtünen!

  1. yâ eyyuhâ : ey
  2. el muddessiru : disarını giymiş olan, esvabını giymiş olan, esvabına bürünmüş olan

  ٢

  قُمْ فَاَنْذِرْ

  (2) kum feenzir
  Kalk da uyar

  1. kum : kalk
  2. fe : bundan sonra, artık
  3. enzir : uyar

  ٣

  وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

  (3) ve rabbeke fekebbir
  Rabbini tekbir getirerek büyükle

  1. ve rabbe-ke : ve senin Rabbin
  2. fe : artık, öyleyse
  3. kebbir : tekbir et, yücelt

  ٤

  وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

  (4) ve siyabeke fetahhir
  elbiseni de temiz tut

  1. ve siyâbe-ke : ve elbisen
  2. fe : artık
  3. tahhir : temiz tut, temizle

  ٥

  وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

  (5) verrucze fehcur
  (manevi) pislikleri terk et

  1. ve er rucze : ve azap
  2. fe uhcur : artık uzaklaş, uzak dur

  ٦

  وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

  (6) ve la temnun testeksiru
  Mihnet etme çok görerek

  1. ve lâ temnun : ve iyilik yapma, lütufta bulunma
  2. testeksiru : daha çoğunu istersin

  ٧

  وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

  (7) ve lirabbike fasbir
  Rabbin için sabret

  1. ve li : ve için
  2. rabbi-ke : senin Rabbin
  3. fe asbir : artık sabret

  ٨

  فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ

  (8) feiza nukire finnakuri
  Sur’a üfürüldüğü zaman

  1. fe : artık
  2. izâ nukıre : üflendiği zaman
  3. : içine
  4. en nâkûri : Nâkûr, Sur Borusu

  ٩

  فَذلِكَ يَوْمَءِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ

  (9) fezalike yevmeizin yevmun ‘asiyrun
  İşte o gün pek zorlu bir gündür

  1. fe : artık, işte
  2. zâlike : işte bu, işte o
  3. yevme izin : izin günü
  4. yevmun asîrun : zor gün

  ١٠

  عَلَى الْكَافِرينَ غَيْرُ يَسيرٍ

  (10) ‘alelkafiriyne ğayru yesiyrin
  Kâfirler için kolay değildir

  1. alâ el kâfirîne : kâfirlere
  2. gayru : değil
  3. yesîrin : kolay

  ١١

  ذَرْنى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحيدًا

  (11) zerni ve men halaktu vahiden
  Bana bırak tek başına yarattığım kimseyi

  1. zer-nî : bana bırak
  2. ve men : ve kimse, kişi
  3. halaktu : yarattım
  4. vahîden : tek olarak

  ١٢

  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا

  (12) ve ce’altu lehu malen memduden
  Ona mal verdim uzun uzadıya

  1. ve ce’altu : ve kıldım, yaptım
  2. lehu : ona, onun için
  3. mâlen : mal, servet
  4. memdûden : uzatılmış, çoğaltılmış

  ١٣

  وَبَنينَ شُهُودًا

  (13) ve beniyne şuhuden
  gözünün önünde oğullar

  1. ve benîne : ve oğullar, erkek çocuklar
  2. şuhûden : göz önünde, her zaman yanında

  ١٤

  وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدًا

  (14) ve mehhedtu lehu temhiyden
  Ona nimetimi döşedikçe döşedim

  1. ve mehhedtu : ve bolluk, genişlik verdim, geniş imkânlar sağladım
  2. lehu : ona
  3. temhîden : bol bol vererek

  ١٥

  ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزيدَ

  (15) sümme yatme’u en eziyde
  Ssonra umar daha artırmamı

  1. summe : sonra
  2. yatmau : tamah eder, ister
  3. en ezîde : artırmamı

  ١٦

  كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِايَاتِنَا عَنيدًا

  (16) kella innehu kane liayatina ‘aniyden
  Hayır! hayr! gerçekten o, ayetlerimize karşı inatçıydı

  1. kellâ : hayır asla
  2. inne-hu : muhakkak ki o
  3. kâne : oldu
  4. li : için, … e
  5. âyâti-nâ : âyetlerimiz
  6. anîden : inatçı

  ١٧

  سَاُرْهِقُهُ صَعُودًا

  (17) seurhikuhu sa’uden
  Onu sarp bir yola saptıracağım

  1. se-urhiku-hu : yakında onu süreceğim
  2. saûden : ateşten dağ, sarp yokuş

  Sayfa:575

  ١٨

  اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

  (18) innehu fekkere ve kaddere
  Çünkü o düşündü ve karar verdi

  1. Inne-hu : muhakkak ki o
  2. fekkere : tefekkür etti, düşündü
  3. ve kaddere : ve takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi

  ١٩

  فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

  (19) fekutile keyfe kaddere
  kahrolsun nasıl da karar verdi

  1. fe : o zaman, artık
  2. kutile : katledildi, öldürüldü, kahroldu, mahvoldu (kendisini mahvetti)
  3. keyfe : nasıl
  4. kaddere : takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi

  ٢٠

  ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

  (20) sümme kutile keyfe kaddere
  Sonra (yine) kahrolası nasıl da karar verdi

  1. summe : sonra
  2. kutile : katledildi, öldürüldü, kahroldu, mahvoldu (kendisini mahvetti)
  3. keyfe : nasıl
  4. kaddere : takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi

  ٢١

  ثُمَّ نَظَرَ

  (21) sümme nezare
  Sonra baktı

  1. summe : sonra
  2. nazara : nazar etti, baktı

  ٢٢

  ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

  (22) sümme ‘abese ve besere
  Sonra yüzünü astı, buruşturdu

  1. summe : sonra
  2. abese : kaşlarını çattı
  3. ve besere : ve yüzünü ekşitti

  ٢٣

  ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

  (23) sümme edbere vestekbere
  Sonra arkasına dönüp büyüklendi

  1. summe : sonra
  2. edbera : arkasını döndü
  3. ve istekbera : ve büyüklük tasladı, kibirlendi.

  ٢٤

  فَقَالَ اِنْ هذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

  (24) fekale in haza illa sihrun yu’seru
  Dedi bu ancak devam eden sihirden (başka bir şey) değildir

  1. fe : o zaman, sonunda
  2. kâle : dedi
  3. in : eğer, olsa
  4. hâzâ : bu
  5. illâ : sadece, ancak
  6. sihrun : bir büyü
  7. yu’seru : aktarılan, nakledilen

  ٢٥

  اِنْ هذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

  (25) in haza illa kavlulbeşeri
  Bu ancak bir beşer sözüdür

  1. in : eğer, olsa
  2. hâzâ : bu
  3. illâ : sadece, ancak
  4. kavlu : söz
  5. el beşeri : insan

  ٢٦

  سَاُصْليهِ سَقَرَ

  (26) seusliyhi sekare
  Ben onu sekara sokacağım

  1. se- uslî-hi : yakında onu sürükleyip yaslayacağım, atacağım
  2. sekara : sekar, alevli ateş (cehennem)

  ٢٧

  وَمَا اَدْريكَ مَا سَقَرُ

  (27) ve ma edrake ma sekaru
  Sen biliyor musun, sekar nedir?

  1. ve mâ edrâ-ke : ve ne olduğunu sana bildiren
  2. : nedir
  3. sekaru : sekar, alevli ateş (cehennem)

  ٢٨

  لَا تُبْقى وَلَا تَذَرُ

  (28) la tubkiy ve la tezeru
  Ne kor, ne bırakır

  1. lâ tubkî : yakıp tüketir, bakiye bırakmaz
  2. ve lâ tezeru : ve terketmez, bırakmaz

  ٢٩

  لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ

  (29) levvahatun lilbeşeri
  Derileri yakar kavurur

  1. levvâhatun : etrafını (derilerini) yakıp kavurucu
  2. li el beşeri : insan için, insanın

  ٣٠

  عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

  (30) ‘aleyha tis’ate ‘aşere
  Üzerinde on dokuz (görevli vardır)

  1. aleyhâ : onun üzerinde vardır
  2. tis’ate aşare : on dokuz (19)

  ٣١

  وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلءِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اُوتُواالْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذينَ امَنُوا ايمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّهُ بِهذَا مَثَلًا كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ

  (31) ve ma ce’alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce’alna ‘iddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykinel leziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu imanen ve la yertabel leziyne utulkitabe velmu’minune ve liyekulel leziyne fi kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa’u ve yehdi men yeşau ve ma ya’lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri
  O ateşin görevlilerini yaptık ancak meleklerden sayılarını da ancak, kıldık ki küfredenler için bir fitne yakinen inansın (kendilerine) kitap verilenler iman edenlerin de imanı artsın şüpheye düşmesin kitap verilenler ve mü’minler bir de desin: kalplerinde maraz olanlarla kâfirler Allah bu misal ile neyi murat etmiş? böylece Allah şaşırtır dilediğini dilediğini hidayete erdirir Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir o ancak insanlar için bir öğüttür

  1. ve mâ cealnâ : ve biz kılmadık
  2. ashâben en nâri : ateş ehli
  3. illâ : den başka
  4. melâiketen : melekler
  5. ve mâ cealnâ : ve biz kılmadık
  6. ıddete-hum : onların sayısı
  7. illâ : den başka
  8. fitneten : fitne
  9. li ellezîne : onlar için, olanlar için
  10. keferû : kâfirler
  11. li : diye, için
  12. yesteykıne : yakîn sahibi olsunlar
  13. ellezîne : onlar için, olanlar için
  14. ûtû : verildi
  15. el kitâbe : kitap
  16. ve yezdâde : ve artırır
  17. ellezîne : onlar için, olanlar için
  18. âmenû : îmân eden, Allah’a ulaşmayı dileyen
  19. îmânen : îmân
  20. ve lâ yertâbe : ve şüphe etmesin
  21. ellezîne : onlar için, olanlar için
  22. ûtû : verildi
  23. el kitâbe : kitap
  24. ve el mu’minûne : ve mü’minler
  25. ve li : ve için
  26. yekûle : der, söyler
  27. ellezîne : onlar için, olanlar için
  28. fî kulûbi-him : kalplerinde
  29. maradun : hastalık (olan)
  30. ve el kâfirûne : ve kâfirler
  31. mâzâ : ne, neyi
  32. erâde : murad etti, diledi
  33. allâhu : Allah
  34. bi hâzâ : bununla
  35. meselen : mesele, konu
  36. kezâlike : böylece, işte böyle
  37. yudıllu : saptırır, dalâlette bırakır
  38. allâhu : Allah
  39. men : kimse, kişi
  40. yeşâu : diler
  41. ve yehdî : ve hidayete erdirir
  42. men : kimse, kişi
  43. yeşâu : diler
  44. ve mâ ya’lemu : ve bilmez
  45. cunûde : ordu
  46. rabbi-ke : senin Rabbin
  47. illâ : den başka
  48. huve : o
  49. ve mâ hiye : ve o değildir
  50. illâ : den başka
  51. zikrâ : bir zikir, öğüt
  52. li el beşeri : beşer için, insan için

  ٣٢

  كَلَّا وَالْقَمَرِ

  (32) kella velkameri
  Hayır! Ay’a yemin olsun

  1. kellâ : hayır asla (öyle değil)
  2. ve : andolsun, yemin olsun
  3. el kameri : kamere, ay’a

  ٣٣

  وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ

  (33) velleyli iz edbere
  Dönüp geldiği zaman geceye

  1. ve el leyli : ve geceye andolsun
  2. iz edbera : arkasına döndüğü, dönüp gittiği an

  ٣٤

  وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ

  (34) vessubhi iza esfere
  Sabaha yemin olsun ağardığı zaman

  1. ve es subhi : ve sabaha andolsun
  2. izâ esfere : ağarmaya başladığı zaman

  ٣٥

  اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ

  (35) inneha leihdelkuberi
  Kuşkusuz o cehennem, büyük (belalardan) biridir

  1. inne-hâ : muhakkak ki o
  2. le : gerçekten, elbette
  3. ihdâ : bir, tek, bir tanesi
  4. el kuberi : büyükler

  ٣٦

  نَذيرًا لِلْبَشَرِ

  (36) neziyren lilbeşeri
  İnsanları uyarmak için

  1. nezîren : uyarı olarak
  2. li : için
  3. el beşeri : beşer, insanlar

  ٣٧

  لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ

  (37) limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare
  Sizden isteyenleri (korkutmak) için ileri geçmek yahut geri kalmak

  1. li : için
  2. men : kimse
  3. şâe : diledi
  4. min-kum : sizden, içinizden
  5. en yetekaddeme : öne geçmek
  6. ev : veya
  7. yeteahhare : tehir eder, erteler, geride kalır

  ٣٨

  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ

  (38) kullu nefsin bima kesebet rehiynetun
  Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir

  1. kullu : bütün, hepsi
  2. nefsin : nefs
  3. bimâ : şey ile, şey sebebiyle
  4. kesebet : kesbettikleri, iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler
  5. rehînetun : rehine, bir şey karşılığı olarak bir yerde bağlı kalma

  ٣٩

  اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمينِ

  (39) illa ashabelyemiyni
  Yalnız sağcılar hariç

  1. illâ : hariç
  2. ashâbe : sahibi, halkı
  3. el yemîni : yemin

  ٤٠

  فى جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ

  (40) fiy cennatin yetesaelune
  Cennette onlar soruştururlar

  1. : içinde
  2. cennâtin : cennetler
  3. yetesâelûne : karşılıklı sorarlar, birbirlerine sorarlar

  ٤١

  عَنِ الْمُجْرِمينَ

  (41) ‘anilmucrimiyne
  Mücrimlerin durumundan

  1. an(i) : den
  2. el mucrimîne : suçlular, cürüm (suç) işleyenler

  ٤٢

  مَاسَلَكَكُمْ فى سَقَرَ

  (42) ma selekekum fiy sekare
  “Sizi sekare sokan nedir?” (derler)

  1. : ne
  2. seleke-kum : sizi sevkeden, sürükleyen
  3. fî sekara : sekarın içine, alevli ateşe

  ٤٣

  قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ

  (43) kalu lem neku minelmusalliyne
  Derler biz namaz kılanlardan değildik

  1. kâlû : dediler
  2. lem neku : biz olmadık
  3. min el musallîne : namaz kılanlardan

  ٤٤

  وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ

  (44) ve lem neku nut’i mulmiskiyne
  Miskinleri doyuranlardan değildik

  1. ve lem neku : ve biz olmadık
  2. nut’imu : yemek yediririz, doyururuz
  3. el miskîne : miskinler, yoksullar

  ٤٥

  وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاءِضينَ

  (45) ve kunna nehudu me’alhaidiyne
  Dalanlardandık ve dalanlarla beraber

  1. ve kunnâ : ve biz olduk
  2. nahûdu : bâtıla (boş şeylere) dalıyoruz
  3. mea : beraber
  4. el hâidîne : bâtıla dalanlar

  ٤٦

  وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ

  (46) ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni
  Yalan sayardık hesap gününü de

  1. ve kunnâ : ve biz olduk
  2. nukezzibu : tekzip ediyoruz
  3. bi yevmi : gününü
  4. ed dîni : dîn

  ٤٧

  حَتّى اَتينَا الْيَقينُ

  (47) hatta etanel yakinu
  Nihayet bize ölüm geldi

  1. hattâ : oluncaya kadar, kadar
  2. etâ-nâ : bize geldi
  3. el yakînu : yakîn hasıl olması, bizzat şahit olma

  Sayfa:576

  ٤٨

  فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعينَ

  (48) fema tenfe’uhum şefa’atuşşafi’iyne
  Fakat onlara fayda vermedi şefaatçilerin şefaati

  1. fe : o zaman, artık
  2. mâ tenfeu-hum : onlara fayda sağlamaz
  3. şefâatu : şefaat
  4. eş şâfiîne : şefaat edenler

  ٤٩

  فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضينَ

  (49) fema lehum’ anittezkireti mu’ridiyne
  Şimdi onlara ne oluyor ki, zikirden yüz çeviriyorlar?

  1. fe : böylece, buna rağmen
  2. : ne (oluyor)
  3. lehum : onlara
  4. an(i) et tezkireti : zikirden, öğütten
  5. mu’rıdîne : yüz çevirenler, yüz çeviren kimseler

  ٥٠

  كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ

  (50) keennehum humurun mustenfiretun
  Gerçekten onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidir

  1. keenne-hum : sanki onlar ….. gibi
  2. humurun : yabanî merkepler (yaban eşekleri)
  3. mustenfiretun : ürkmüş olan

  ٥١

  فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

  (51) ferret min kasveretin
  Aslandan kaçan

  1. ferret : kaçtı
  2. min kasveretin : arslandan

  ٥٢

  بَلْ يُريدُ كُلُّ امْرِءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتى صُحُفًا مُنَشَّرَةً

  (52) bel yuriydu kullumriin minhum en yu’ta suhufen muneşşereten
  Hayır! onların her biri istiyor (kendine) açılmış sayfaların gelmesini

  1. bel : hayır
  2. yurîdu : ister
  3. kullu : hepsi
  4. imriin : adam, erkek (insan)
  5. min-hum : onlardan (onların)
  6. en yu’tâ : gelmesi
  7. suhufen : sahifeler
  8. muneşşereten : neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış

  ٥٣

  كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاخِرَةَ

  (53) kella bella yehafunel’ahirete
  Hayır! gerçek şu, (onlar) âhiretten korkmuyorlar

  1. kellâ : hayır
  2. bel : bilâkis
  3. lâ yuhâfûne : korkmuyorlar
  4. el âhireten : ahiret

  ٥٤

  كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ

  (54) kella innehu tezkiretun
  Hayır! şüphesiz o (kur’an) bir öğüttür

  1. kellâ : hayır
  2. inne-hu : gerçekten o
  3. tezkiretun : bir zikir, öğüt

  ٥٥

  فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ

  (55) femen şae zekerehu
  Artık kim dilerse ondan öğüt alır

  1. fe : artık
  2. men : kim
  3. şâe : diledi
  4. zekere-hu : onu zikretti

  ٥٦

  وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

  (56) ve ma yezkurune illa en yeşaallahu hüve ehluttakva ve ehlulmağfireti
  Öğüt alamazlar Allah dilemeyince korumaya ehli olan o’dur bağışlayacak olan da

  1. ve mâ yezkurûne : ve zikredemez
  2. illâ : den başkası
  3. en yeşâe allâhu : Allah’ın dilemesi
  4. huve : o
  5. ehlu : ehil, sahip
  6. et takvâ : takva
  7. ve ehlu : ve ehil, sahip
  8. el magfireti : mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi)

  75-KIYAMET

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ

  (1) la uksimu biyevmilkiyameti
  Yemin ederim kıyamet gününe

  1. : hayır
  2. uksimu : kasem ederim, yemin ederim
  3. bi yevmi : güne
  4. el kıyâmeti : kıyâmet

  ٢

  وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

  (2) ve la uksimu binnefsillevvameti
  Yemin ederim kendini kınayan nefse de

  1. ve lâ : ve hayır
  2. uksimu : kasem ederim, yemin ederim
  3. bi : … e
  4. en nefsi : nefs
  5. el levvâmeti : levmeden, kınayan

  ٣

  اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

  (3) eyahsebul’insanu ellen necme’a ‘izamehu
  İnsan sanıyor asla kemiklerinin toplanmayacağını mı

  1. e : mi
  2. yahsebu : zannediyor, sanıyor
  3. el insânu : insan
  4. ellen : asla olmaz
  5. (en) necmea : bizim toplamamız, biraraya getirmemiz
  6. ızâme-hu : onun kemikleri

  ٤

  بَلى قَادِرينَ عَلى اَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ

  (4) bela kadirine ala en nusevviye benanehu
  Hayır! kadiriz onun parmak uçlarını bir araya getirmeye

  1. belâ : hayır
  2. kâdirîne : kaadir olanlar
  3. alâ : … e
  4. en nusevviye : yeniden düzenlememiz
  5. benâne-hu : onun parmakları, parmak uçları

  ٥

  بَلْ يُريدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ

  (5) bel yuriydul’insanu liyefcure emamehu
  Bilakis insan ister önündeki gerçeği yalanlamak

  1. bel : hayır
  2. yurîdu : ister
  3. el insânu : insan
  4. li : için, … i
  5. yefcure : fıska düşer, fücur işler, günahlara dalar
  6. emâme-hu : onun önünde

  ٦

  يَسَْلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ

  (6) yes’elu eyyane yevmulkiyameti
  Ne zaman?” diye sorar “kıyamet günü”

  1. yes’elu : sorar, soruyor
  2. eyyâne : ne zaman
  3. yevmu : gün
  4. el kıyâmeti : kıyâmet

  ٧

  فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

  (7) feiza berikalbesaru
  O zaman göz dehşet içinde kalır

  1. fe : artık
  2. izâ : olduğu zaman
  3. berika : (göz) kamaşması
  4. el basaru : bakış

  ٨

  وَخَسَفَ الْقَمَرُ

  (8) ve hasefelkameru
  Ay tutulur

  1. ve hasefe : ve karardı
  2. el kameru : ay

  ٩

  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

  (9) ve cumi’aşşemsu velkameru
  Güneş ve Ay bir araya toplanırsa

  1. ve cumia : ve birleştirildi
  2. eş şemsu : güneş
  3. ve el kameru : ve ay

  ١٠

  يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَءِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

  (10) yekulul’insanu yevmeizin eynelmeferru
  O gün insan der “kaçacak yer neresi?”

  1. yekûlu : der, diyecek
  2. el insânu : insan
  3. yevme izin : izin günü
  4. eyne : nerede
  5. el meferru : firar edilecek yer, kaçış yeri

  ١١

  كَلَّا لَا وَزَرَ

  (11) kella la vezere
  Hayır! sığınacak yer yok

  1. kellâ : hayır
  2. : yok
  3. vezere : sığınacak bir yer, sığınak

  ١٢

  اِلى رَبِّكَ يَوْمَءِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

  (12) ila rabbike yevmeizinilmustekarru
  (Ancak) Rabbinedir o gün karar kılınacak yer

  1. ilâ rabbi-ke : senin Rabbin’e (Rabbinin Huzuru)
  2. yevme izin : izin günü
  3. el mustekarru : karar kılınan yer, varılacak yer, makam

  ١٣

  يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَءِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ

  (13) yunebbeul’insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahhare
  O gün insan haberdar edilir gelmiş geçmiş bütün yaptıklarından

  1. yunebbeu : haber verilir
  2. el insânu : insan
  3. yevme izin : izin günü
  4. bimâ : şeyleri
  5. kaddeme : takdim etti, yaptı
  6. ve ahhara : ve tehir etti, yapması gerekirken erteleyip yapmadı

  ١٤

  بَلِ الْاِنْسَانُ عَلى نَفْسِه بَصيرَةٌ

  (14) belil’insanu ala nefsihi besiyretun
  Doğrusu insan nefsine karşı şahittir

  1. bel(i) : hayır
  2. el insânu : insan
  3. alâ : … e
  4. nefsi-hî : onun nefsi, kendi nefsi
  5. basîratun : basirdir, görendir, şahittir

  ١٥

  وَلَوْ اَلْقى مَعَاذيرَهُ

  (15) ve lev elka me’aziyrehu
  Bütün mazeretini (meydana) çıkarsa da

  1. ve lev : ve olsa bile
  2. elkâ : ilka etti, ortaya attı, belirtti, beyan etti
  3. meâzîre-hu : onun mazeretleri, özürleri, sebepleri

  ١٦

  لَا تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه

  (16) la tuharrik bihi lisaneke lita’cele bihi
  Hareket ettirme onu (okumak için) dilini onu acele (okuyacağım) diye

  1. lâ tuharrik : hareket ettirme
  2. bi-hî : ona, onunla
  3. lisâne-ke : dilini
  4. li : için, … diye
  5. ta’cele : acele ediyorsun
  6. bi-hî : ona, onunla

  ١٧

  اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ

  (17) inne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu
  Çünkü bize aittir onu toplamak ve kuran’ı

  1. inne : muhakkak ki
  2. aleynâ : bize ait
  3. cem’a-hu : onun toplanması
  4. ve kur’âne-hu : ve onun okunması

  ١٨

  فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ

  (18) feiza kare’nahu fettebi’kur’anehu
  Biz okuduğumuz zaman sende kuran’ı takip et

  1. fe : artık, öyleyse
  2. izâ : olduğu zaman
  3. kare’nâ-hu : onu okuduk
  4. fe : artık, öyleyse
  5. ittebi’ : tâbî ol
  6. kur’âne-hu : onun okunuşu

  ١٩

  ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

  (19) sümme inne ‘aleyna beyanehu
  Sonra, mutlaka bize aittir onu açıklamakta

  1. summe : sonra
  2. inne : muhakkak
  3. aleynâ : bizim üzerimize, bize ait
  4. beyâne-hu : onun beyanı, açıklanması

  Sayfa:577

  ٢٠

  كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ

  (20) kella bel tuhibbunel’acilete
  Hayır! hayır! acele gelen(i) seviyorsunuz

  1. kellâ : hayır
  2. bel : bilâkis, aksine
  3. tuhıbbûne : seviyorsunuz
  4. el âcilete : çabuk geçmekte olan

  ٢١

  وَتَذَرُونَ الْاخِرَةَ

  (21) ve tezerunel’ahirete
  Ve âhiret (işlerini) bırakıyorsunuz

  1. ve tezerûne : ve terkediyorsunuz
  2. el âhirete : ahiret

  ٢٢

  وُجُوهٌ يَوْمَءِذٍ نَاضِرَةٌ

  (22) vucuhun yevmeizin nadiretun
  O gün yüzler parlayacak

  1. vucûhun : yüzler vardır
  2. yevme izin : izin günü
  3. nâdıretun : ışıl ışıl, pırıl pırıl

  ٢٣

  اِلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

  (23) ila rabbiha naziretun
  Rablerine bakacak(lar)

  1. ilâ rabbi-hâ : Rab’lerine
  2. nâziretun : nazar eden, bakan

  ٢٤

  وَوُجُوهٌ يَوْمَءِذٍ بَاسِرَةٌ

  (24) ve vucuhun yevmeizin basire’un
  O gün (nice) yüzler de sararıp kalacak

  1. ve vucûhun : ve yüzler vardır
  2. yevme izin : izin günü
  3. bâsiratun : çatılmış, kararmış

  ٢٥

  تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

  (25) tezunnu en yuf’ale biha fakiretun
  Anlayacak ki kendisine bel kıran bir bela yapılacak

  1. tezunnu : anlar
  2. en yuf’ale : yapılacak
  3. bi-hâ : ona, kendisine
  4. fâkıretun : felâket, büyük musîbet, çok kötü muamele

  ٢٦

  كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ

  (26) kella iza beleğatitterakiye
  Hayır! o zaman can köprücük kemiğine davranır

  1. kellâ : hayır
  2. izâ : olduğu, zaman
  3. belegat (i) : ulaştı, erişti, geldi
  4. et terâkiye : köprücük kemiği

  ٢٧

  وَقيلَ مَنْ رَاقٍ

  (27) ve kile men rakin
  “Okuyacak kim?” denilir

  1. ve kîle : ve denir
  2. men : kim
  3. râkın : kurtaracak olan

  ٢٨

  وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ

  (28) ve zanne ennehulfiraku
  Artık gerçeği anlar, bu ayrılıktır

  1. ve zanne : ve anladı
  2. enne-hu : onun (kendisinin) ….. olacağını
  3. el firâku : ayrılık

  ٢٩

  وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

  (29) velteffetissaku bissaki
  Bacak bacağa dolaşır

  1. ve ilteffeti : ve birbirine dolaştı
  2. es sâku : ayak
  3. bi es sâkı : ayağa

  ٣٠

  اِلى رَبِّكَ يَوْمَءِذٍ الْمَسَاقُ

  (30) ila rabbike yevmeizinilmesaku
  O gün sevk (ancak) Rabbinedir

  1. ilâ rabbi-ke : senin Rabbine
  2. yevme izin : izin günü
  3. el mesâku : sevk

  ٣١

  فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّى

  (31) fela saddeka ve la salla
  Fakat ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı

  1. fe : o zaman, fakat
  2. lâ saddaka : tasdik etmedi
  3. ve lâ sallâ : ve namaz kılmadı

  ٣٢

  وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّى

  (32) ve lakin kezzebe ve tevella
  Lâkin yalanladı ve yüz çevirdi

  1. ve lâkin : ve lâkin
  2. kezzebe : yalanladı
  3. ve tevellâ : ve yüz çevirdi

  ٣٣

  ثُمَّ ذَهَبَ اِلى اَهْلِه يَتَمَطّى

  (33) sümme zehebe ila ehlihi yetemetta
  Sonra gitti böbürlenerek ehline

  1. summe : sonra
  2. zehebe : gitti
  3. ilâ ehli-hî : kendi ehline, ailesinin yanına
  4. yetemettâ : gururlanarak, böbürlenerek

  ٣٤

  اَوْلى لَكَ فَاَوْلى

  (34) evla leke fe evla
  Sana yapılan yerinde, hem de tam yerinde

  1. evlâ : daha uygun, müstahak olma, haketme
  2. leke : sana
  3. fe : artık, bundan sonra
  4. evlâ : daha uygun, müstahak olma, haketme

  ٣٥

  ثُمَّ اَوْلى لَكَ فَاَوْلى

  (35) sümme evlaleke fe evla
  Sonra sana yapılan hem de tam yerinde

  1. summe : sonra
  2. evlâ : daha uygun, münasip, müstahak, haketme
  3. leke : sana
  4. fe : artık, bundan sonra
  5. evlâ : uygun, münasip, müstahak, haketme

  ٣٦

  اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى

  (36) eyahsebul’insanu en yutreke suden
  İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyordu?

  1. e : mi
  2. yahsebu : zannediyor
  3. el insânu : insan
  4. en yutreke : terkedileceğini, bırakılacağını
  5. suden : başıboş, sorumsuz

  ٣٧

  اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنى

  (37) elem yeku nutfeten min meniyyin yumna
  Bir nutfe değil miydi? kendisi dökülen meniden

  1. e lem yeku : olmadı mı, değil mi
  2. nutfeten : nutfe, bir damla
  3. min meniyyin : meniden
  4. yumnâ : akıtılan, dökülen

  ٣٨

  ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى

  (38) summe kane ‘alekaten fehaleka fesevva
  Sonra bir kan pıhtısı oldu ve (onu) yarattı ve şekil verdi

  1. summe : sonra
  2. kâne : oldu
  3. alakaten : bir alak, rahim duvarına bir noktadan asılı olan embriyo, cenin
  4. fe : bundan sonra, daha sonra
  5. halaka : halketti, yarattı
  6. fe : bundan sonra, daha sonra
  7. sevvâ : sevva etti, dizayn etti, programladı, düzenledi, biçim verdi

  ٣٩

  فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثى

  (39) fece’ale minhuz zevceynizzekere vel’unsa
  Ve ondan yarattı erkek ve dişi iki eş

  1. fe : sonra
  2. ceale : kıldı, yaptı
  3. min-hu : ondan
  4. ez zevceyni : iki eş, çift
  5. ez zekere : erkek
  6. ve el unsâ : ve dişi

  ٤٠

  اَلَيْسَ ذلِكَ بِقَادِرٍ عَلى اَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتى

  (40) eleyse zalike bikadirin ‘ala en yuhyiyelmevta
  Bunları (yaratan) kadir değil mi? ölüleri diriltmeye

  1. e leyse : değil mi
  2. zâlike : bunlar
  3. bi kâdirin : kaadir olan, gücü yeten
  4. alâ : üzerine
  5. en yuhyiye : diriltmek, hayat vermek
  6. el mevtâ : ölüler

  76-İNSAN

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  هَلْ اَتى عَلَى الْاِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيًْا مَذْكُورًا

  (1) hel eta alel’insani hiynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura
  Gerçekten insan üzerine geldi ki dehrden öyle bir zaman (o zaman insan) anılmayan bir şeydi

  1. hel : mi
  2. etâ : geldi, geçti
  3. alâ : üzerinden
  4. el insâni : insan
  5. hînun : sınırsız vakit
  6. min : den, dan
  7. ed dehri : uzun bir süre, uzun bir zaman
  8. lem yekun : henüz olmadı, değil
  9. şey’en : bir şey
  10. mezkûren : zikredilen, anılan

  ٢

  اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا بَصيرًا

  (2) inna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basiyra
  Çünkü biz insanı yarattık karışık bir nutfeden onu deneyeceğiz böylece onu yaptık işiten, gören

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. halaknâ : yarattık
  3. el insâne : insanı
  4. min nutfetin : nutfe, bir damla
  5. emşâcin : karışık, (iki hücrenin) karışımı, birleşimi
  6. nebtelî-hi : onu imtihan edeceğiz
  7. fe cealnâ-hu : bu sebeple onu kıldık
  8. semîan : işiten
  9. basîran : gören

  ٣

  اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا

  (3) inna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura
  Gerçekten biz ona hidayet yolunu gösterdik ister şükür eden olsun ister nankörlük eden olsun

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. hedeynâ-hu : onu hidayet ettik, ulaştırdık
  3. es sebîle : sebîl, yol
  4. immâ : ama, fakat, ya – ya da, veya
  5. şâkiren : şükreden
  6. ve immâ : ve ama, fakat, ya – ya da, veya
  7. kefûren : küfreden, inkâr eden

  ٤

  اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ سَلَاسِلَا وَاَغْلَالًا وَسَعيرًا

  (4) inna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’iyren
  Çünkü biz hazırladık kâfirler için zincirler bukağılar (kelepçeler) ve kızgın bir ateş

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. a’tednâ : hazırladık
  3. li el kâfirîne : kâfirler için
  4. selâsile : zincirler
  5. ve aglâlen : ve demir halkalar
  6. ve saîran : ve çılgınca yanan ateş, alevli ateş

  ٥

  اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

  (5) innel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura
  Muhakkak iyiler bir kadehten içerler içene kafur katılmış olan (kadehten)

  1. inne : muhakkak ki
  2. el ebrâra : ebrar olanlar
  3. yeşrebûne : içecekler
  4. min ke’sin : kadehten
  5. kâne : oldu
  6. mizâcu-hâ : onun mizacı, karışımı, terkibi, onun içindeki
  7. kâfûran : kâfur olan

  Sayfa:578

  ٦

  عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجيرًا

  (6) aynen yeşrebu biha ‘ibadullahi yufecciruneha tefciyra
  O kaynaktır ki ondan içerler Allah’ın kulları onu akıtırlar istedikleri yere

  1. aynen : pınar
  2. yeşrebu : içer
  3. bi-hâ : onu
  4. ibâdu allâhi : Allah’ın kulları
  5. yufeccirûne-hâ : onu akıtırlar
  6. tefcîren : fışkırarak, fışkıra fışkıra, gürül gürül

  ٧

  يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطيرًا

  (7) yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetiyren
  Adaklarını yerine getirirler günden korkarlar şerri her yere yayılmış olan

  1. yûfûne bi : ifa ederler, yerine getirirler
  2. en nezri : nezir, adak
  3. ve yehâfûne : ve korkarlar
  4. yevmen : gün
  5. kâne : oldu
  6. şerru-hu : onun şerri
  7. mustetîran : yayılan

  ٨

  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّه مِسْكينًا وَيَتيمًا وَاَسيرًا

  (8) ve yut’imunet ta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren
  Yedirirler sevdikleri taamlardan miskine yetime esire

  1. ve yut’ımûne : ve yedirirler
  2. et taâme : taam, yemek
  3. alâ hubbi-hî : ona sevgisi olan, sevdiği
  4. miskînen : fakir ve yoksullar
  5. ve yetîmen : ve yetimler
  6. ve esîran : ve esir olanlar

  ٩

  اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لَانُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

  (9) innema nut’imukum livechillahi la nuriydu minküm cezaen ve la şukuren
  Biz ancak size yediriyoruz Allah rızası için (derler) sizden istemiyoruz bir karşılıkta bir şükür de

  1. innemâ : ancak, sadece
  2. nut’ımu-kum : sizi doyuruyoruz
  3. li : için
  4. vechi allâhi : Allah’ın Yüzü, Allah’ın Rızası
  5. lâ nurîdu : biz istemiyoruz
  6. min-kum : sizden
  7. cezâen : bir karşılık
  8. ve : ve
  9. lâ şukûren : bir teşekkür değil

  ١٠

  اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَريرًا

  (10) inna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren
  Çünkü biz korkarız Rabbimizden sıkıntılı bir günün (azabından) kötü çehreli

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. nahâfu : korkuyoruz
  3. min rabbi-nâ : Rabbimizden
  4. yevmen : gün
  5. abûsen : asık yüz
  6. kamtarîran : belâlı, zor

  ١١

  فَوَقيهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّيهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

  (11) fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahüm nadreten ve sururen
  Allah onları korur o günün şerinden onlara konur (yüzlerine) parlaklık ve sevinç

  1. fe : artık, oysa
  2. vakâ-hum(u) allâhu : Allah onları korudu
  3. şerra : şerr, kötülük
  4. zâlike : işte böyle
  5. el yevmi : gün
  6. ve lakkâ-hum : ve onları kavuşturdu
  7. nadreten : pırıl pırıl
  8. ve surûran : ve sürur, sevinç

  ١٢

  وَجَزيهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَريرًا

  (12) ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren
  Sabırlarına karşılık ihsan eder cennet ve ipek libaslar

  1. ve cezâ-hum : ve onlara karşılığını verdi, onları mükâfatlandırdı
  2. bi-mâ : sebebiyle, dolayısıyla
  3. saberû : sabrettiler
  4. cenneten : cennet
  5. ve harîran : ve ipek (elbise)

  ١٣

  مُتَّكِينَ فيهَا عَلَى الْاَرَاءِكِ لَايَرَوْنَ فيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَريرًا

  (13) muttekiine fiha ‘alel’eraiki la yerevne fiha şemsen ve la zemheriyren
  Orada yaslanırlar koltukları üzerinde orada görmezler ne güneşin (sıcağını), ne de kışın soğuğunu

  1. muttekiîne : yaslanmış olanlar
  2. fî-hâ : orada
  3. alâ : üzerinde
  4. el erâiki : tahtlar
  5. lâ yeravne : görmezler
  6. fî-hâ : orada
  7. şemsen : güneş
  8. ve lâ : ve değil, yoktur, olmaz
  9. zemherîren : şiddetli dondurucu soğuk

  ١٤

  وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْليلًا

  (14) ve daniyeten ‘aleyhim zilaluha ve zullilet kutufuha tezliylen
  Üzerlerine gölgeleri sarkmış yaklaşmıştır meyveleri olgunlaşmış yenilmesi için

  1. ve dâniyeten : ve yakın
  2. aleyhim : onların üzerine, onlara
  3. zılâlu-hâ : onun gölgeleri
  4. ve zullilet : ve zelil yapıldı, (kolay koparılması için) yaklaştırıldı
  5. kutûfu-hâ : onun olgunlaşmış meyveleri
  6. tezlîlen : zelil olarak, emre hazır olarak

  ١٥

  وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَاريرَا

  (15) ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fiddatin ve ekvabin kanet kavariyle
  Üzerinde dolaşırlar gümüşten kaplarla billurdan yapılmış sürahilerle

  1. ve yutâfu : ve tavaf edilir, etrafında dolaşılır
  2. aleyhim : onların
  3. bi : ile
  4. âniyetin : kap, kâse
  5. min fıddatin : gümüşten
  6. ve ekvâbin : ve kadehler
  7. kânet : oldu
  8. kavârîrâ : billur, sırça, kristal kadehler

  ١٦

  قَوَاريرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْديرًا

  (16) kavarire min fiddatin kadderuha takdiyren
  Kristal ve gümüşten billurlar ki, takdir ederek onu takdir etmişlerdir

  1. kavârîra : billur, sırça, kristal kadehler
  2. min fıddatin : gümüşten
  3. kadderû-hâ : onu takdir ettiler, belirlediler
  4. takdîren : miktarını takdir ederek, belirleyerek

  ١٧

  وَيُسْقَوْنَ فيهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبيلًا

  (17) ve yuskavne fiha ke’sen kane mizacuha zencebiylen
  Orada içirilirler katkısı zencefil olan bir kadehten

  1. ve yuskavne : ve içirilir, sulanır, içecek sunulur
  2. fî-hâ : orada
  3. ke’sen : kadeh
  4. kâne : oldu
  5. mizâcu-hâ : onun karışımı, muhtevası, terkibi, içindeki
  6. zencebîlen : zencefil

  ١٨

  عَيْنًا فيهَا تُسَمّى سَلْسَبيلًا

  (18) ‘aynen fiha tusemma selsebiylen
  Bir kaynak ki orada, ismi sebsebil’dir

  1. aynen : pınar
  2. fî-hâ : orada
  3. tusemmâ : isimlendirilen
  4. selsebîlen : selsebîl, cennette bir pınarın adı

  ١٩

  وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا

  (19) ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren
  Etraflarında dolaşır ebedileşmiş olan çocuklar onları gördüğün zaman saçılmış inci sanırsın

  1. ve yetûfu : ve tavaf eder, etrafında dolaşır
  2. aleyhim : onların
  3. vildânun : genç delikanlılar
  4. muhalledûne : halidin kılınmış olanlar, ölümsüz olanlar
  5. izâ raeyte-hum : onları gördüğün zaman
  6. hasibte-hum : onları sanırsın
  7. lu’luen : inci
  8. mensûren : saçılmış

  ٢٠

  وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعيمًا وَمُلْكًا كَبيرًا

  (20) ve iza reeyte semme reeyte ne’iymen ve mulken kebiyren
  (Nereye) baksan sonra (yine) baksan bol nimet ve büyük bir mülk (görürsün)

  1. ve izâ raeyte : ve gördüğün zaman, baktığın zaman
  2. semme : orada
  3. raeyte : sen gördün
  4. naîmen : ni’metler
  5. ve mulken : mülk ve saltanat
  6. kebîren : büyük

  ٢١

  عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقيهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

  (21) ‘aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fiddatin ve sekahum rabbuhüm şeraben tahuren
  Üzerinde elbiseler ince zarif ipekten, yeşil sırmalı ipekten süslenmişlerdir gümüşten bileziklerle Rableri onlara sunmaktadır tertemiz bir içecek

  1. âliye-hum : onların üstleri
  2. siyâbu : elbise
  3. sundusin : ince ipek
  4. hudrun : yeşil
  5. ve istebrakun : ve kalın ipek, atlas
  6. ve hullû : ve bezendiler, süslendiler
  7. esâvira : bilezikler
  8. min fıddatin : gümüşten
  9. ve sekâ-hum : ve onlara içecek sundu
  10. rabbu-hum : onların Rabbi, Rab’leri
  11. şarâben : içecekler, şaraplar
  12. tahûran : çok temiz (lezzetli)

  ٢٢

  اِنَّ هذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

  (22) inne haza kane leküm cezaen ve kane sa’yukum meşkuren
  İşte bunlar sizin mükafatınız idi sizin ameliniz makbul oldu

  1. inne : muhakkak ki
  2. hâzâ : bu
  3. kâne : oldu
  4. lekum : sizin için, sizin
  5. cezâen : karşılık, mükâfat
  6. ve kâne : ve oldu
  7. sa’yu-kum : sizin çabalarınız
  8. meşkûran : şükre değer, teşekküre lâyık

  ٢٣

  اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَنْزيلًا

  (23) inna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen
  Gerçekten biz indirdik kur’an’ı sana ayet ayet belirli aralıklarla

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. nahnu : biz
  3. nezzelnâ : indirdik
  4. aleyke : sana
  5. el kur’âne : Kur’ân
  6. tenzîlen : bölüm bölüm (âyet âyet) indirerek

  ٢٤

  فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِمًا اَوْ كَفُورًا

  (24) fasbir lihukmi rabbike ve la tuti’ minhüm asimen ev kefuren
  O halde sabret Rabbinin hükmüne tâbi olma onlardan hiçbir günahkara veya hiçbir kâfire

  1. fe ısbir : artık sabret
  2. li hukmi : hükmüne
  3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
  4. ve lâ tutı’ : ve itaat etme
  5. min-hum : onlardan
  6. âsimen : günahkâr olanlar
  7. ev : veya
  8. kefûran : kâfir olanlar

  ٢٥

  وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصيلًا

  (25) veskurisme rabbike bukreten ve asiylen
  Rabinin ismini zikret sabah ve akşam

  1. ve uzkur : ve zikret
  2. isme : isim
  3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
  4. bukreten : sabah
  5. ve asîlen : ve akşam

  Sayfa:579

  ٢٦

  وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَويلًا

  (26) ve minelleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen taviylen
  Gecenin bir kısmında o’na secde et o’nu tesbih et gecenin uzun (bir kısmında)

  1. ve min el leyli : ve geceden, gecenin bir kısmında
  2. fe uscud : artık secde et
  3. lehu : ona
  4. ve sebbih-hu : ve onu tespih et
  5. leylen : gece
  6. tavîlen : uzun

  ٢٧

  اِنَّ هؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمًا ثَقيلًا

  (27) inne haulai yuhibbunel’acilete ve yezerune veraehüm yevmen sekiylen
  Şüphesiz onlar acele(ciliği) seviyorlar bırakıyorlar önlerindeki pek ağır güne (âhirete yönelik amelleri de)

  1. inne : muhakkak ki
  2. hâulâi : işte onlar
  3. yuhıbbûne : seviyorlar
  4. el âcilete : dünyayı
  5. ve yezerûne : ve bırakıyorlar, terkediyorlar (atıyorlar)
  6. verâe-hum : arkalarına
  7. yevmen : gün
  8. sekîlen : ağır, zor, çetin

  ٢٨

  نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ وَاِذَا شِءْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْديلًا

  (28) nahnu halaknahüm ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen
  Onları biz yarattık masraflarını biz bağladık dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz

  1. nahnu : biz
  2. halaknâ-hum : onları yarattık
  3. ve şedednâ : ve kuvvetlendirdik
  4. esre-hum : onların bağları
  5. ve izâ : ve olduğu zaman
  6. şi’nâ : biz diledik
  7. beddelnâ : bedel kılarız, değiştiririz
  8. emsâle-hum : onların emsalleri, benzerleri
  9. tebdîlen : bedel olarak, onların yerine

  ٢٩

  اِنَّ هذِه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلى رَبِّه سَبيلًا

  (29) inne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen
  Muhakkak bu bir öğüttür artık dileyen tutar Rabbine doğru bir yol

  1. inne : muhakkak ki
  2. hâzihî : bu
  3. tezkiretun : nasihat
  4. fe : artık
  5. men : kim
  6. şâe : diledi
  7. ittehaze : edindi
  8. ilâ rabbi-hî : Rabbine
  9. sebîlen : bir yol

  ٣٠

  وَمَا تَشَاؤُنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّهُ اِنَّ اللّهَ كَانَ عَليمًا حَكيمًا

  (30) ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen
  Ama siz dileyemezsiniz Allah dilemeyince şüphesiz Allah bilen, hakimdir

  1. ve mâ teşâûne : ve siz dileyemezsiniz
  2. illâ : dışında, olmadıkça
  3. en yeşâe allâhu : Allah’ın dilemesi
  4. inne allâhe : muhakkak ki Allah
  5. kâne : oldu, idi
  6. alîmen : en iyi bilen
  7. hakîmen : hüküm ve hikmet sahibi

  ٣١

  يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَتِه وَالظَّالِمينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَليمًا

  (31) yudhilu men yeşau fi rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehüm azaben elimen
  (O), koyar dilediğini rahmetine zalimler için de hazırlamıştır acıklı bir azap

  1. yudhılu : dahil eder
  2. men : kimse, kişi
  3. yeşâu : diledi
  4. fî rahmeti-hî : rahmetinin içine
  5. ve ez zâlimîne : ve zalimler
  6. eadde : hazırladı
  7. lehum : onlar için
  8. azâben : azap
  9. elîmen : elîm, acı

  77-MÜRSELAT

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  ١

  وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

  (1) velmurselati ‘urfen
  Birbiri ardınca gönderilenlere

  1. ve : andolsun, yemin olsun
  2. el murselâti : gönderilenler
  3. urfen : ardarda, marufla (irfanla)

  ٢

  فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا

  (2) fel’asifati ‘asfen
  Sonra estikçe esenlere

  1. fe : sonra, ayrıca, ve de
  2. el âsıfâti : şiddetle esenler
  3. asfen : şiddetli eserek

  ٣

  وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا

  (3) vennaşirati neşren
  Yaydıkça yayanlara

  1. ve : andolsun, yemin olsun
  2. en nâşirâti : yayanlar, neşredenler
  3. neşren : yayarak, dağıtarak

  ٤

  فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا

  (4) felfarikati ferkan
  Sonra ayrıldıkça ayıranlara

  1. fe : sonra, ve de
  2. el fârikâti : ayıranlara
  3. ferkan : ayırarak

  ٥

  فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا

  (5) felmulkiyati zikren
  Öğüt (için) bırakılanlara, yemin olsun

  1. fe : sonra, ve de
  2. el mulkıyâti : ilka edenler, bırakanlara
  3. zikren : zikir

  ٦

  عُذْرًا اَوْ نُذْرًا

  (6) ‘uzren ev nuzren
  (Gerek) özür, gerek uyarmak (için)

  1. uzren : mazerete özür olarak
  2. ev : veya
  3. nuzren : nezir olarak, uyarı olarak

  ٧

  اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

  (7) innema tu’adune levaki’un
  Size vaat edilen muhakkak vuku bulacaktır

  1. İnne : muhakkak ki
  2. : şey
  3. tûadûne : size vaadedilen, vaadolunduğunuz
  4. le : mutlaka
  5. vâkıun : vuku bulacaktır, gerçekleşecektir

  ٨

  فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

  (8) feizennucumu tumiset
  Yıldızlar söndüğü zaman

  1. fe : öyle ki
  2. izâ : o zaman ….. olmuştur
  3. en nucûmu : yıldızlar
  4. tumiset : ışıkları giderildi, silindi

  ٩

  وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ

  (9) ve izessemau furicet
  Sema yarıldığı zaman

  1. ve izâ : ve o zaman ….. olmuştu
  2. es semâu : gök
  3. furicet : yarıldı

  ١٠

  وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

  (10) ve izelcibalu nusifet
  Dağlar savrulduğu zaman

  1. ve izâ : ve o zaman ….. olmuştur
  2. el cibâlu : dağlar
  3. nusifet
  (nesf)
  : dağıldı
  : (yıkmak, dağıtmak)

  ١١

  وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ

  (11) ve izerrusulu ukkitet
  resuller tayin edilen vakitte toplandıkları zaman

  1. ve izâ : ve o zaman ….. olmuştur
  2. er rusulu : resûller
  3. ukkıtet
  (tekıt)
  : vakit bildirildi
  : (bir şey için bir vakit tayin etmek)

  ١٢

  لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ

  (12) lieyyi yevmin uccilet
  Hangi güne ertelenmişler

  1. li : için
  2. eyyi : hangi
  3. yevmin : gün
  4. uccilet : tecil edildi, ertelendi

  ١٣

  لِيَوْمِ الْفَصْلِ

  (13) liyevmilfasli
  Fasıl gününe

  1. li : için
  2. yevmi : gün
  3. el fasli : fasıl, ayırma

  ١٤

  وَمَا اَدْريكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

  (14) ve ma edrake ma yevmulfasli
  Sana ne bildirdi? fasıl günü nedir?

  1. ve mâ edrâ-ke : ve sana bildiren nedir
  2. : ne (olduğu)
  3. yevmu : gün
  4. el fasli : fasıl, ayırma

  ١٥

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (15) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ١٦

  اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلينَ

  (16) elem nuhlikil’evveliyne
  Evvelkileri helak etmedik mi?

  1. e : mi
  2. lem nuhliki : biz helâk etmedik
  3. el evvelîne : evvelkiler, öncekiler

  ١٧

  ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاخِرينَ

  (17) sümme nutbi’uhumul’ahiriyne
  Sonra arkadan gelenleri de ekleyeceğiz

  1. summe : sonra
  2. nutbiu-hum(u) : onlara tâbî kılarız
  3. el âhırîne : diğerleri, arkadan gelenler

  ١٨

  كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمينَ

  (18) kezalike nef’alu bilmucrimiyne
  Böyle yaparız biz mücrimlere

  1. kezâlike : işte böyle
  2. nef’alu : biz yaparız
  3. bi el mucrimîne : mücrimlere, günahkârlara, suçlulara

  ١٩

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (19) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  Sayfa:580

  ٢٠

  اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهينٍ

  (20) elem nahlukküm min main mehiynin
  Biz sizi yaratmadık mı? hakir bir sudan

  1. e lem nahluk-kum : sizi biz yaratmadık mı
  2. min mâin : sudan
  3. mehînin : bayağı, adi, değersiz

  ٢١

  فَجَعَلْنَاهُ فى قَرَارٍ مَكينٍ

  (21) fece’alnahu fiy kararin mekiynin
  Sonra o suyu tutmadık mı? sağlam mekan da

  1. fe : sonra
  2. cealnâ-hu : onu kıldık
  3. : içinde, de
  4. karârin : yerleşme mekânı, bir karar yeri
  5. mekînin : sağlam, kuvvetli

  ٢٢

  اِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ

  (22) ila kaderin ma’lumin
  Belli bir zamana kadar

  1. ilâ : … e kadar
  2. kaderin : tayin edilen süre
  3. ma’lûmin : malûm, bilinen

  ٢٣

  فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

  (23) fekaderna feni’melkadirune
  İşte biz takdir ettik ne güzel takdir ediciyiz!

  1. fe : işte böyle
  2. kadernâ : biz takdir ettik
  3. fe : bunu
  4. ni’me : ne güzel
  5. el kâdirûne : takdir edenler

  ٢٤

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (24) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٢٥

  اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا

  (25) elem nec’alil’arda kifaten
  Biz yeri yapmadık mı? canlıların meskeni

  1. e lem nec’al(i) : kılmadık mı
  2. el arda : arz, yeryüzü, yer
  3. kifâten : toplanma yeri

  ٢٦

  اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا

  (26) ahyaen ve emvaten
  Diriler, hem de ölüler (için)

  1. ahyâen : hayy olanlara, dirilere, canlılara
  2. ve emvâten : ve ölülere

  ٢٧

  وَجَعَلْنَا فيهَا رَوَاسِىَ شَامِخَاتٍ وَاَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا

  (27) ve ce’alna fiha revasiye şamihatin ve eskaynaküm maen furaten
  Oraya koyduk size sabit ulu (dağlar) size içirdik tatlı bir su

  1. ve cealnâ : ve kıldık, yaptık
  2. fî-hâ : orada
  3. revâsiye : sabit dağlar
  4. şâmihâtin : yüksek
  5. ve eskaynâ-kum : ve sizi biz suladık (içecek su verdik)
  6. mâen : su
  7. furâten : tatlı

  ٢٨

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (28) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٢٩

  اِنْطَلِقُوا اِلى مَاكُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ

  (29) intaliku ila ma küntüm bihi tukezzebune
  Azaba gidin kendisini yalanladığımız

  1. intalikû : (ayrılıp) gidin
  2. ilâ : … a
  3. : şey
  4. kuntum : olduğunuz
  5. bi-hî : onu, kendisini
  6. tukezzibûne : yalanlıyorsunuz

  ٣٠

  اِنْطَلِقُوا اِلى ظِلٍّ ذى ثَلثِ شُعَبٍ

  (30) intaliku ila zillin ziy selasi şu’abin
  Gölgesine buyurun (haydi cehennemin) üç direkli

  1. intalikû : gidin
  2. ilâ : … e
  3. zıllin : gölge
  4. : sahip
  5. selâsi : üç (3)
  6. şuabin : şuab, bir tekten ayrılan kısımlar, şube, bölüm, çatallanmış kısımlar

  ٣١

  لَا ظَليلٍ وَلَا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ

  (31) la zaliylin ve la yuğniy minellehebi
  Ne gölgelendirir, ne de alevden korur

  1. lâ zalîlin : gölgeli yapmaz, gölgelendirmez
  2. ve lâ yugnî : ve fayda vermez, faydası olmaz
  3. min el lehebi : yakıcı alevden

  ٣٢

  اِنَّهَا تَرْمى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

  (32) inneha termiy bişererin kelkasri
  O, atacaktır saray gibi kıvılcımlar

  1. innehâ : muhakkak ki o
  2. termî : atar
  3. bi şerarin : kıvılcımlar
  4. ke el kasri : köşk gibi, saray gibi

  ٣٣

  كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ

  (33) keennehu cimaletun sufrun
  sanki sarı deve sürüleridir

  1. keenne-hu : sanki o … gibi
  2. cimâletun : erkek develer
  3. sufrun : sarı

  ٣٤

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (34) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٣٥

  هذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُونَ

  (35) haza yevmu la yentikune
  Bugün onlar konuşamayacaklardır

  1. hâzâ : bu
  2. yevmu : gün
  3. lâ yentıkûne : konuşamayacaklar, konuşamazlar

  ٣٦

  وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

  (36) ve la yu’zenu lehum feya’tezirune
  Kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler

  1. ve lâ yu’zenu : ve izin verilmez
  2. lehum : onlara
  3. fe : artık, öyle ki, ki
  4. ya’tezirûne : özür dilerler, özür beyan ederler

  ٣٧

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (37) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٣٨

  هذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلينَ

  (38) haza yevmulfasli cema’nakum vel’evveliyne
  Bu fasıl günüdür sizden evvelki ümmetleri topladık

  1. hâzâ : bu
  2. yevmu : gün
  3. el fasli : ayırt etme, ayrılma
  4. cema’nâ-kum : sizi birarada topladık
  5. ve el evvelîne : ve evvelkileri, öncekileri

  ٣٩

  فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكيدُونِ

  (39) fein kane lekum keydun fekiyduni
  Eğer sizin bir hileniz varsa hemen bana hile yapın

  1. fe : artık, haydi
  2. in : eğer
  3. kâne : oldu, var
  4. lekum : sizin
  5. keydun : hile, tuzak
  6. fe : artık, hemen
  7. kîdû-ni : hile yapın, tuzak kurun

  ٤٠

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (40) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٤١

  اِنَّ الْمُتَّقينَ فى ظِلَالٍ وَعُيُونٍ

  (41) innelmuttekiyne fi zilalin ve ‘uyunin
  Şüphesiz takva sahipleri gölgelerde kaynak başlarındadır

  1. inne : muhakkak ki
  2. el muttekîne : muttaki olanlar, takva sahipleri
  3. fî zılâlin : gölgelerde
  4. ve uyûnin : ve pınarlar, pınarbaşları

  ٤٢

  وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

  (42) ve fevakihe mimma yeştehune
  Meyvelerin (içindedirler) ve canlarının istediği şeylerin

  1. ve fevâkihe : ve meyveler
  2. mimmâ : şeylerden
  3. yeştehûne : iştah duyarlar, canları ister

  ٤٣

  كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

  (43) kulu veşrebu heniy’en bima küntüm ta’melune
  Yeyin, için yaptıklarınıza karşılık, afiyet (olsun)

  1. kulû : yeyin
  2. ve işrebû : ve için
  3. henîen : afiyetle
  4. bi-mâ : sebebiyle, dolayısıyla
  5. kuntum : siz oldunuz
  6. ta’melûne : yapıyorsunuz

  ٤٤

  اِنَّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ

  (44) inna kezalike neczil muhsinine
  İşte biz böyle mükafatlandırırız (güzel) amel sahiplerini

  1. innâ : muhakkak ki biz
  2. kezâlike : işte böyle
  3. neczî : biz karşılğını veririz, mükâfatlandırırız
  4. el muhsinîne : muhsinler

  ٤٥

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (45) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٤٦

  كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَليلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ

  (46) kulu ve temette’u kaliylen innekum mucrimune
  Yeyin ve biraz da zevk yapın çünkü siz mücrimlersiniz

  1. kulû : yeyin
  2. ve temetteû : ve metalanın, faydalanın, yararlanmak
  3. kalîlen : az, biraz
  4. inne-kum : muhakkak ki siz
  5. mucrimûne : cürüm, günah, suç işleyenler

  ٤٧

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (47) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٤٨

  وَاِذَا قيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَايَرْكَعُونَ

  (48) ve iza kiyle lehumurke’u la yerke’une
  Onlara “rüku edin” denildiği zaman rüku etmezler

  1. ve izâ kîle : ve ….. denildiği zaman
  2. lehum(u) : onlara
  3. irkeû : rükû edin
  4. lâ yerkeûne : rükû etmezler

  ٤٩

  وَيْلٌ يَوْمَءِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ

  (49) veylun yevmeizin lilmukezzibiyne
  Vay o gün haline! yalanlayanların

  1. veylun : vay haline (veyl olsun)
  2. yevmeizin : izin günü
  3. li el mukezzibîne : yalanlayanlara

  ٥٠

  فَبِاَىِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

  (50) febieyyi hadiysin ba’dehu yu’minune
  Artık hangi hadiseye bundan sonra inanacaklar?

  1. fe : artık
  2. bi eyyi : hangisine, hangisi
  3. hadîsin : söz
  4. ba’de-hu : ondan sonra, bundan başka
  5. yu’minûne : inanırlar, inanacaklar

Reklamlar

Mahsenli Ali Efendi

Muhammed Sıddık Haşimi

EY ADEMOĞLU! Sen Bir Güneşsin…

Nuru Şems
%d blogcu bunu beğendi: